Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 4:20:16 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Máy phát điện xoay chiều & Động cơ không đồng bộ ba pha
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Máy phát điện xoay chiều một pha.

- Máy phát điện xoay chiều ba pha.

- Động cơ không đồng bộ ba pha.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 19 bài tập bao gồm các câu hỏi đúng sai, bài tập tự luận và bài tập đề nghị về máy phát điện và động cơ không đồng bộ ba pha được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề Máy phát điện xoay chiều và động cơ không đồng bộ ba pha.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết thêm được ứng dụng của dòng điện xoay chiều vào ứng dụng thực tế, phương pháp giải bài tập về máy phát điện xoay chiều và động cơ không đồng bộ ba pha. Dạng bài tập này sẽ có trong các đề thi vầ đề kiểm tra của các năm.


MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

TÓM TĂT LÝ THUYẾT :

1. Máy phát điện xoay chiều 1 pha:

a. Nguyên tắc hoạt động  : dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ

b. Cấu tạo: có 2 bộ phận chính là:

 Phần cảm: là phần tạo ra từ trường có thể là nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cữu.

 Phần ứng: là những cuộn dây trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động.

 Phần cố định là stato, phần quay là roto.

c. Hoạt động:

+  Cách 1: phần ứng quay, phần cảm cố định.

* Stato là nam châm đặt cố định, roto là khung dây quay quanh 1 trục trong từ trường tạo bởi stato.

+ Cách 2: phần cảm quay,phần ứng cố định.

­Còn roto là nam châm điện được nuôi bởi dòng điện 1 chiều, stato gồm nhiều cuộn dây có lõi sắt xếp thành 1 vòng tròn.

2. Máy phát điện xoay chiều 3 pha: là hệ thống 3 dòng điện xoay chiều gây bởi 3 suất điện động xoay chiều có cùng tần số biên độ nhưng lệch pha nhau từng đôi một và bằng 2p/3.

a. Nguyên tắc hoạt động  : dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ

b. Cấu tạo: stato có 3 cuộn dây riêng rẽ, hoàn toàn giống nhau, quấn trên 3 lõi sắt đặt lệch nhau 120 độ trên 1 vòng tròn. Roto là 1 nam châm điện.

c. Hoạt động: khi roto quay đều các suất điện động cảm ứng xuất hiện trong 3 cuộn dây có cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau là 2p/3. Nếu nối các đầu dây của 3 cuộn với 3 mạch ngaòi giống nhau thì ta có hệ 3 dòng điện cùng biên độ, cùng tần số nhưng lệch pha nhau về pha là 2p/3

d. Công thức tính: f = p.n (p: Số cặp cực, n: Số vòng quay trong 1s)

3. Động cơ không đồng bộ 3 pha:

a. Nguyên tắc hoạt động:    * Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

                                                *Tác dụng của từ trường quay.

b. Cấu tạo:

 Stato có 3 cuộn dây giống nhau quấn trên 3 lõi sắt bố trí lệch nhau 1/3 vòng tròn.

 Roto là 1 hình trụ tạo bởi nhiều lá thép mỏng ghép cách điện với nhau, các rãnh xẻ mặt ngoài roto có đặt các thanh kim loại. Hai đầu mỗi thanh được nối vào các vành kim loại tạo thành một chiếc lồng. Lồng này cách điện với lõi thép và có tác dụng như nhiều khung  dây đầu đặt lệch nhau tạo thành roto lồng sóc.

c. Hoạt động: Khi mắc các cuộn dây ở stato với nguồn điện 3 pha từ trường quay tạo thành có tốc độ góc bằng tần số góc của dòng điện. Từ trường quay tác dụng lên dòng điện càm ứng trong khung dây ở roto làm roto quay với tốc độ nhỏ hơn tốc độ góc quay  của từ trường w’<w.

d. Hiệu suất:          


Bài tập 1

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI . VÌ SAO ?

1. Máy phát điện hoạt động trên nguyên tắc của hiện tượng cảm ứng điện từ.

2. Rôto của máy phát điện có thể là phần cảm hoặc phần ứng.

3. Trong các máy phát điện xoay chiều một pha rôto có thể là phần cảm hay phần ứng

4. Trong các máy phát điện xoay chiều một pha các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều được quấn trên các lõi làm bằng thép silic để tăng từ thông qua các cuộn dây

5. Trong các máy phát điện xoay chiều một pha để tránh dòng điện Phucô, các lõi được ghép bằng nhiều lá thép mỏng cách điện với nhau

6. Dòng điện xoay chiều 3 pha là hệ thống 3 dòng điện xoay chiều 1pha lệch pha nhau 2p/3

7. Dòng điện xoay chiều 3 pha tiết kiệm năng lượng hao phí trên dây vì tiết kiệm dây dẫn

8. Dòng điện xoay chiều 3 pha do máy phát điện xoay chiều 3 pha tạo ra trên 3 mạch ngoài giống hệt nhau.

9. Ở những khu nhà dùng dòng điện 3 pha để thắp đèn nếu có 1 pha bị nổ cầu chì thì các đèn ở 2 pha còn lại như cũ

10. Động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động theo nguyên tắc  cảm ứng điện từ và tác dụng của từ trường quay

11. Trong động cơ 3 pha từ truờng quay do dòng điện 3 pha tạo ra


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Rôto ca máy phát điện xoay chiề mt nam châm  3 cặp cc từquay với tc độ 1200 vòng/s. Tsố ca suất điện động do máy tra  bao nhiêu?

2. Mt máy phát điện xoay chiều 1 pha  rôto gm 4 cặp cc từ, muốn tsố dòng điện xoay chiều  máy phát ra  50Hz thì rôto phải quay với tc độ  bao nhiêu?

3. Mt máy phát điệ phcảm gm hai cặp cc từ quay với tc độ 1500 vòng/phút và  phng gm hai cuộn dây mắc nối tiếp,  suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cc  đại qua mi vòng  dây 5mWb. Mi cuộn dây gm có bao nhiêu vòng?

4. Phần cảm của máy phát điện xoay chiều có hai cặp cực. Các cuộn dây của phần ứng mắc nối tiếp và có số vòng tổng cộng là 240 vòng. Biết suất điện động có giá trị hiệu dụng là 220V, tần số f = 50Hz. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây và tốc độ quay của rôto có giá trị nào sau đây?

5. Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/phút và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V, từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Mỗi cuộn dây gồm có bao nhiêu vòng?

6. Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là Ö3 A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là bao nhiêu?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

1. Máy phát điện xoay chiều một pha có phần rôto là một nam châm điện có 10 cặp cực. Để phát ra dòng xoay chiều có tần số 50Hz thì vận tốc góc của rôto phải bằng bao nhiêu ?

2. Máy phát 3 pha mắc sao tần số dòng điện là 50Hz, điện áp pha là Up=220v  tải mắc sao, Biết tải 1 gồm R = 6W, L1=2,55.10-2 H.Tải 2 gồm R = 6W, C2 =306mF.  Tải 3 gồm R=2,55.10-2 H và C3 =306 mF và R = 6Dòng điện qua mỗi tải là bao nhiêu ?Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.