Bài toán về hộp đen

BÀI TOÁN HỘP ĐEN Nội dung bài học: 1. Bài giảng: -Giải bài toán bằng phương pháp đại số. – Giải bài toán bằng phương pháp sử dụng máy tính. – Một số ví dụ và bài tập liên quan . 2. Bài tập. – Với 7 bài tập bao gồm  các câu bài tập tự luận […]

Read More

 BÀI 9: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

      Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại     Giới thiệu: qua bài học này, các bạn được ôn lại các kiến thức như: thí nghiệm của Mendel, giải thích kết quả bằng sơ đồ lai, giải thích bằng cơ sở tế bào học, cách viết giao tử các kiểu gen khác […]

Read More

BÀI 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

     Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại    Giới thiệu: qua bài học này, các bạn được biết các kiến thức như: thí nghiệm của Morgan trên ruồi giấm, giải thích kết quả phép lai thuận, sơ đồ lai, thí nghiệm của Morgan và hiện tượng hoán vị gen, giải thích- cơ sở […]

Read More

BÀI 6: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

     Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại   Giới thiệu: qua bài học này, các bạn sẽ biết được khái niệm và phân loại lệch bội, nguyên nhân và cơ chế phát sinh, hậu quả và ý nghĩa, khái niệm và cơ chế phát sinh tự đa bội, khái niệm và cơ chế […]

Read More

BÀI 21: DI TRUYỀN Y HỌC

      Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại     Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được ôn lại các kiến thức như: di truyền học, khái niệm các bệnh di truyền phân tử, cơ chế, một số bệnh di truyền phần tử, hội chứng liên quan đến đột biến […]

Read More

BÀI 6: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

     Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại    Giới thiệu: qua bài học này, các bạn sẽ biết được khái niệm và phân loại lệch bội, nguyên nhân và cơ chế phát sinh, hậu quả và ý nghĩa, khái niệm và cơ chế phát sinh tự đa bội, khái niệm và cơ chế […]

Read More

VĐ1: Xác định mặt trụ – hình trụ – khối trụ

XÁC ĐỊNH MẶT TRỤ – HÌNH TRỤ – KHỐI TRỤ I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Mặt trụ Mặt trụ là hình tròn xoay sinh bởi đường thẳng l khi xoay quanh đường thẳng D song song và cách l một khoảng R. D được gọi là trục, R gọi là bán kính, l gọi […]

Read More

Vấn đề 2: Viết phương trình dao động điều hòa

BÀI 2.  VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Câu 1 : Một vật có khối lượng m = 400g được treo vào lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hoax.Chọn gốc […]

Read More

Bài 01. Vị trí của KL trong BTH và cấu tạo của KL

Chương V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Bài 1: VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI BÀI TẬP CƠ BẢN  Kiến thức cần nhớ:  A. Trong 110 nguyên tố hóa học đã biết có đến 90 nguyên tố là kim loại:           – Nhóm IA ( kim […]

Read More