Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/25/2020 8:13:25 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương I. Sự điện li
Bài 5. Nồng độ pH - sự điện li của nước - chất chỉ thị axit, bazơ
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

Bài 5. NỒNG ĐỘ pH – SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC -

CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

- Khái niệm và định nghĩa nồng độ pH.

- Sự điện li và tích số ion của nước.

- Thang đo pH, định nghĩa môi trường axit, môi trường kiềm, môi trường trung tính.

- Chất chỉ thị màu của axit và bazơ - Cách đo pH

- Thông qua các bài tập áp dụng tính pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh.


Bài 5

Nồng độ pH - Sự điện li của nước - Chất chỉ thị axit – bazơ 

I. Nồng độ pH

Khái niệm và định nghĩa

Trong thực tế ta thường tiếp xúc với các dung dịch axit hay bazơ từ loãng đến rất loãng với:  [H+] < < 1 M và [OH-] << 1M.

Khi đó [H+] và [OH-] được viết dưới dạng hàm mũ âm cơ số 10:

  [H+] = a.10-nM, [OH-] = b.10-nM.

Dạng hàm này rất khó so sánh, khó hình dung nồng độ của dung dịch, do đó người ta phải chuyển hàm mũ âm ra hàm logarit cơ số 10 xác định bởi:

                                  

Như vậy, thay vì nói dung dịch axit có nồng độ [H+] = 10-3,2 M ta nói dung dịch axit có nồng độ

pH  = -log10-3,2 = 3,2.

 Nếu:   [H+] = 10-3 pH = 3

            [H+] = 2.10-3,8 pH = -log2.10-3,8  =  3,5

            [OH-] = 3.10-4,9 pOH  =  -log3.10-4,9   =  4,42 

Theo toán học rõ ràng là pH  và pOH là những hàm giảm theo [H+] và [OH-]

Chú ý: pH là một hàm số - một công cụ toán học đáp ứng yêu cầu thực tế chứ không phải một qui ước.

II. Sự điện li và tích số ion của nước

1. Sự điện li của nước

Dùng điện kế rất nhạy, ta có thể phát hiện nước nguyên chất cũng có tính dẫn điện chứng tỏ nước nguyên chất cũng bị điện li nhưng rất yếu.

Hằng số cân bằng K của nước:                  

2. Tích số ion của nước

Có thể đặt Kw = K.[H2O] = [H+][OH-] = hằng số, và ta gọi Kw gọi là tích số ion của nước.

Tích số ion Kw chỉ phụ thuộc nhiệt độ, ở 25oC, kết quả thực nghiệm cho biết

                 Kw = [H+][OH-] = 10-14  -log [H+][OH-] = -log[H+] - log[OH-] = 14

                                                      pH +  pOH = 14 (*)

3. Thang đo pH

              Môi trường trung tính     pH = 7

               Môi trường axit              pH < 7

               Môi trường kiềm            pH > 7

Ta có thể lập bảng biến thiên của hàm pH = -log[H+]

 Bài tập áp dụng:

Dung dịch A chứa H2SO4 0,002M và HCl 0,005M.

Dung dịch B  chứa Ca(OH)2  0,001M  và NaOH 0,004M

a. Tính pH của dung dịch A và của dung dịch B.

b. Cho 400 ml dung dịch A tác dụng với 300 ml dung dịch B. Tính pH của dung dịch mới.

Nồng độ pH hiện nay được sử dụng rất phổ biến trong các ngành chế biến thực phẩm, nuớc giải khát, mỹ phẩm, thổ nhưỡng, y dược...

III. Chất chỉ thị màu của axit và bazơ - Cách đo pH

Chất chỉ thị màu axit-bazơ là những chất có màu xác định cho biết môi trường là axit hay bazơ.

- Với giấy quì thì:

      + Môi trường axit có màu đỏ

      + Môi trường trung tính có màu tím

      + Môi trường kiềm có màu xanh.

- Với phenolphtalein:

Không có màu trong môi trường trung tính và môi trường axit và có màu hồng trong môi trường kiềm.

màu xanh thì pH > 7....nói chung giấy có thể hoá thành 14 màu khác nhau ứng với 14 giá trị của hàm pH.

Muốn đo pH thật chính xác ta có thể dùng máy đo pH.

IV. Bài tập áp dụng

Câu 1. Trộn V lít dung dịch HCl 0,01M với 4V lít dung dịch NaOH 0,02M . Ta được 5V lít dung dịch mới có pH bằng

A.2,25.                 B. 12,15.           C. 1,95.             D. Tất cả đều sai

Câu 2. pH của dd A và B theo thứ tự là

A.2 và 1,22.          B. 1,22 và 12,6.             C. 1,22 và 1,4.  D. Tất cả đều sai.

Câu 3. Cho V lít dung dịch A tác dụng với 300 ml dung dịch B ta thu được dung mới có pH = 7  Giá trị của V là

A. 0,3 lít.           B. 0,5 lít.                       C. 0,2 lít.                       D. 0,4 lít.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: