BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP

  BÀI 30: TRUYỀN TIN QUA XINAP PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý  I. KHÁI NIỆM XINAP Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với các tế bào khác như: tế bào cơ, tế bào tuyến … có vai […]

Read More

BÀI 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (TT)

  BÀI 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (TT) PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT.  1. Quen nhờn – Là động vật không trả lời những kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần nếu kích thích đó […]

Read More

BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT

  BÀI 34: SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM – Sinh trưởng của thực vật là quá trình gia tăng về kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP […]

Read More

BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

  BÀI 17: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. Hô hấp là gì – Hô hấp là tập họp những quá trình, trong đó cơ thể lấy ôxi từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải […]

Read More

BÀI 6: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT

  BÀI 6: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. NGUỒN CUNG CẤP NITƠ TỰ NHIÊN CHO CÂY:   1. Nitơ trong không khí: – Nitơ phân tử (N2) trong khí quyển chiếm khoảng gần 80%, cây không thể hấp thụ được […]

Read More

BÀI 20: CÂN BẰNG NỘI MÔI

  BÀI 20: CÂN BẰNG NỘI MÔI PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CÂN BẰNG NỘI MÔI – Là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể Tại sao phải duy trì cân bằng nội môi? – Sự […]

Read More

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội

BÀI 10 CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ Diện tích:  9572,8 triệu km2.Dân số: 1303,7 triệu người (2005) Thủ đô: Bắc Kinh – Diện tích lớn thứ 4 trên thế giới. – Giáp 14 nước nhưng biên giới […]

Read More