Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/22/2019 3:05:47 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương VIII. Dẫn xuất halogen- ancol- phenol
Bài 3. Ancol & Bài tập (P1)
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

CHƯƠNG VIII
DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL

BÀI 3
ANCOL (Tiết 1)

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội dung bài giảng:
- Định nghĩa, công thức phân tử tổng quát, phân loại, bậc ancol, hiện tượng đồng phân, cách gọi tên, liên
kết hidro và lý tính của ancol.
- Công thức phân tử tổng quát của ancol là: CnH2n+2-2kOz, với 1 ≤ z ≤ n  là số nhóm chức –OH, k ³ 0 là
tổng số liên kết p và vòng ở mạch carbon.

Sau phần bài học là 5 bài tập áp dụng nhằm giúp các bạn học sinh viết đúng công thức đồng phân ancol,
biết cách đọc tên của ancol khi biết công thức cấu tạo và ngược lại biết viết công thức cấu tạo của ancol
khi biết tên gọi của ancol. Dùng liên kết hidro để giải thích tính chất vật lí của ancol.

Chúc các bạn học tốt.


A. CẤU TẠO, DANH PHÁP, TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Công thức phân tử tổng quát: CnH2n+2-2kOz

với 1 ≤ z ≤ n  là số nhóm chức –OH, k ³ 0 là tổng số liên kết p và vòng ở mạch carbon.

I. Định nghĩa - Công thức phân tử tổng quát - Phân loại - Bậc ancol - Hiện tượng đồng phân - Cách gọi tên và lý tính

1. Định nghĩa: Ancol là những hợp chất hữu cơ mà công thức cấu tạo có nhóm hydroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon không có liên kết p (tức là nguyên tử C no).

Þ Ancol bền thì mỗi nguyên tử C của Ancol không được chứa quá 1 nhóm –OH.

2. Công thức phân tử tổng quát của mọi ancol: CnH2n+2-2kOz

Với k ³ 0 là tổng số liên kết p và vòng ở mạch carbon

     ³ 1 là số nhóm chức –OH và  1 ≤  z ≤ n. 

3. Phân loại: Dựa vào giá trị của k ta có thể chia thành các loại ancol chính:

* Khi k = 0: Ancol no: CnH2n+2Oz với z ³ 1

- Nếu z  = 1 ta có ancol no đơn chức hay alkanol: CnH2n+2O với n ³ 1 và công thức cấu tạo thu gọn tổng quát: CnH2n+1OH.

 * Khi k =1:

- Ancol 1 vòng no: cycloalkanol đơn chức: CnH2nO, với n  ³ 3

- Ancol chưa no mạch hở có một liên kết p: alkenol đơn chức: CnH2nO, với n ³ 3

* Khi k = 4: CnH2n-6Oz.

Khi  n =7: ta có ancol benzylic: C7H8O : C6H5-CH2OH

Ta cũng có thể dựa vào z (số nhóm chức –OH) để phân loại:

- z = 1:monoancol: ancol đơn chức, như các thí dụ ở phần trên

- z ³ 2: polyancol (ancol đa chức).

4. Bậc ancol

Ngoài ra dựa vào bậc của nguyên tử carbon kết hợp với nhóm –OH ta chia ancol thành ba bậc:

Ta gọi ancol bậc I, bậc II hay bậc III khi nhóm chức –OH kết hợp với nguyên tử cacbon bậc I, bậc II hay bậc III.

5. Hiện tượng đồng phân

Ta nhận thấy rằng từ ancol C3H8O trở lên bắt đầu xảy ra hiện tương đồng phân ancol do cấu tạo dạng mạch C khác nhau hay do vị trí của nhóm –OH trong mạch carbon khác nhau. 

? Chú ý: ete oxyt no đơn chức cũng có công thức phân tử tổng quát: CnH2n+2O, n ³  2, nên C2H6O còn có đồng phân: CH3-O-CH3:  dimetyl ete

6. Cách gọi tên

a. Theo danh pháp Quốc tế

Tên của ancol no đơn chức = Tên của alkan –n-ol, với n là chữ số chỉ vị trí của nhóm –OH trong mạch carbon.

b. Tên thường gọi

Với các đồng phân phức tạp, ta có thể tiến hành cách đọc tên theo các bước sau:

- Chọn mạch carbon dài nhất và có chứa nhóm chức –OH làm mạch chính.

- Đánh số thứ tự các nguyên tử carbon trong mạch chính bắt đầu từ phía ở gần nhóm –OH hơn.

- Đọc tên các gốc nhánh kèm theo chữ số đứng trước để chỉ vị trí của nhánh đối với mạch chính, nếu có nhiều nhánh giống nhau thì thêm các tiếp đầu ngử như di, tri, tetra, penta …để khỏi lập lại nhiều lần, sau đó mới đọc tên của ancol tương ứng với số nguyên tử carbon của mạch chính.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Ancol và Bài tập (P1) - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: