Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/22/2019 2:51:38 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương VIII. Dẫn xuất halogen- ancol- phenol
Bài 4. Ancol (P2)
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

CHƯƠNG VIII
DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL

BÀI 4
ANCOL (Tiết 2)

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội dung bài giảng:

-       Tính chất hóa học của ancol:  Tất cả hoá tính đặc trưng của ancol đều do nhóm chức –OH gây ra, tức là có liên quan đến nhóm –OH.
+ Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH: Một ancol có z nhóm chức –OH khi và chỉ khi 1 mol ancol đó tác dụng hết với kim loại kiềm thì giải phóng được z mol nguyên tử H.
+ Phản ứng thế nhóm –OHR – OH   +  HA  →  R – A  + H2O
+ Phản ứng tách nước: hay phản ứng déhydrat hoá: Trong phản ứng tách nước của ancol no đơn chức thì nhóm –OH cùng tách với nguyên tử H của carbon có bậc cao hơn để tạo ra nước và sản phẩm chính.
+ Tác dụng với axit hữu cơ: phản ứng este hoá.
+ Phản ứng oxy-hóa.
+ Phản ứng riêng của glycerol
-       Phương pháp điều chế và ứng dụng của ancol.

Chúc các bạn học tốt.


A. TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ & ỨNG DỤNG

I. Hoá tính của ancol

Tất cả hoá tính đặc trưng của ancol đều do nhóm chức –OH gây ra, tức là có liên quan đến nhóm –OH.

1. Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH

Tác dụng với kim loại kiềm M:

 R(OH)z        +       zM   →      R(OM)z     +   z/2H2   hay zH  (1)

CnH2n+1 OH   +  Na ® CnH2n+1 ONa   +   ½ H2   hay  1H    

? Một ancol có z nhóm chức –OH khi và chỉ khi 1 mol ancol đó tác dụng hết với kim loại kiềm thì giải phóng được z mol nguyên tử H.

2. Phản ứng thế nhóm –OH

a. Phản ứng thế nhóm –OH bởi gốc axit vô cơ

3. Phản ứng tách nước: hay phản ứng déhydrat hoá

Tách nước toàn phần của ancol no đơn chức  có từ  2 nguyên tử carbon trở lên: Qui tắc Zaixep:

Qui tắc Zaixep: Zaixep đã phát biểu qui tắc xác định sản phẩm chính như sau:

Trong phản ứng tách nước của ancol no đơn chức thì nhóm –OH cùng tách với nguyên tử H của carbon có bậc cao hơn để tạo ra nước và sản phẩm chính.

Hệ quả: Một hợp chất hữu cơ  là ancol no đơn chức và có số nguyên tử C từ 2 trở lên khi và chỉ khi phản ứng tách nước toàn phần hợp chất đó tạo ra alken:

    X bị tách H2O tạo ra Alken  Û   X là CnH2n+1 OH,  n ³ 2

4. Tác dụng với axit hữu cơ: phản ứng este hoá 

? Chú ý quan trọng: Với ester mạch hở thì ancol hay axit, ít nhất có một chất là đơn chức.

5. Phản ứng oxy-hóa

a. Oxy hoá hữu hạn bằng oxy của không khí có xúc tác là đồng (Cu) nung nóng.

b. Phản ứng cháy (oxy hoá mãnh liệt):

  CnH2n+2Oz  +  ½ (3n+1-z)O2 ® nCO2  +  (n+1)H2O

         x                                           nx           (n+1)x  ( mol )           

Từ phản ứng cháy trên ta suy ra điều kiện cần và đủ sau:

CnH2n+2Oz , với  z  ³  0  cháy  Û  ,  dấu “ =”  xảy ra khi n = 1

và hiển nhiên: x = (n+1)x-nx, với mọi n,x

Þ Số mol CnH2n+2Oz cháy = số mol H2O  -  số mol CO2

5. Phản ứng riêng của glycerol

Glycerol và các ancol đa chức có hai nhóm –OH ở gần nhau đều có thể hòa tan Cu(OH)2 tao ra dung dịch màu xanh da trời đó là dung dịch chứa phức chất đồng II glycerat.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Ancol và Bài tập (P2) - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.