Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/29/2020 5:42:47 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương IV. Phản ứng hóa học
Bài 5. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

Bài 5

PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ

 Giáo viên:   Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân.

Nội dung bài học:

Hoá học hiện đại căn cứ vào thuyết cấu tạo nguyên tử chỉ chia các phản ứng thành hai loại:

- Phản ứng oxi hoá khử (redox).

- Phản ứng không oxi hoá khử (noredox).

I. Các dạng phản ứng oxi hóa-khử

1. Phản ứng hóa hợp: Các phản ứng hóa hợp trên đều là phản ứng oxi hóa khử trong đó kim loại là chất khử vì nó có khuynh hướng cho các electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng, phi kim là chất oxi hóa vì nó có khuynh hướng nhận electron.

2. Phản ứng thế: Vậy nói chung các phản ứng thế đều là phản ứng oxi hóa khử vì có làm thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

3. Phản ứng phân hủy: phản ứng nhiệt phân

Lưu ý: Phản ứng oxi hóa khử còn có thể xảy ra trên cùng một nguyên tố nhưng có số oxi hóa khác nhau và ta gọi đó là phản ứng tự oxi hóa khử.

II. PHẢN ỨNG KHÔNG OXI HÓA KHỬ (Noredox)

Phản ứng không oxi hóa khử là phản ứng không làm thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

1. Phản ứng trung hòa: là phản ứng giữa một chất có tính axit và một chất có tính bazơ.

2. Phản ứng trao đổi: là phản ứng mà trong đó các chất trao đổi thành phần phân tử cho nhau.

III. Phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt

Nói chung các phản ứng hóa học có thể hấp thụ năng lượng nhiệt của bên ngoài hay phát ra năng lượng nhiệt cho bên ngoài.


I. Các dạng phản ứng oxi hóa - khử

1. Phản ứng hóa hợp       

? Các phản ứng hóa hợp đều là phản ứng oxi hóa khử trong đó kim loại là chất khử vì nó có khuynh hướng cho các electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoài cùng, phi kim là chất oxi hóa vì nó có khuynh hướng nhận electron.

2. Phản ứng thế

3. Phản ứng phân hủy: phản ứng nhiệt phân    

v Lưu ý: Phản ứng oxi hóa khử còn có thể xảy ra trên cùng một nguyên tố nhưng có số oxi hóa khác nhau và ta gọi đó là phản ứng tự oxi hóa khử:

II. PHẢN ỨNG KHÔNG OXI HÓA KHỬ (Noredox)

Phản ứng không oxi hóa khử là phản ứng không làm thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

1. Phản ứng trung hòa: là phản ứng giữa một chất có tính axit và một chất có tính bazơ.

2. Phản ứng trao đổi: là phản ứng mà trong đó các chất trao đổi thành phần phân tử cho nhau.

III. Phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt

Nói chung các phản ứng hóa học có thể hấp thụ năng lượng nhiệt của bên ngoài hay phát ra năng lượng nhiệt cho bên ngoài.

Ta gọi nhiệt phản ứng là năng lượng nhiệt (∆H) mà phản ứng có thể hấp thu hay phát ra cho môi trường bên ngoài.

- Nếu tổng nhiệt tạo thành của sản phẩm > tổng nhiệt tạo thành của các chất tham gia phản ứng thì năng lượng tăng nên phản ứng phải thu nhiệt:  ∆H > 0.

- Nếu tổng nhiệt tạo thành của các sản phẩm < tổng nhiết tạo thành của các chất tham gia phản ứng thì năng lượng giảm nên phản ứng tỏa nhiệt:  -∆H < 0.

Phương trình phản ứng có ghi thêm giá trị ∆H và trạng thái của các chất được gọi là phương trình nhiệt hóa học.

Vậy nhiệt tạo thành của một chất là năng lượt nhiệt tỏa ra hay hấp thụ khi tạo ra 1 mol chất đó.

Định luật Hess về nhiệt phản ứng: Nhiệt phản ứng bằng hiệu số tổng nhiệt tạo thành các sản phẩm - tổng nhiệt tạo thành các chất tham gia phản ứng.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.