Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 5:41:13 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương IV. Phản ứng hóa học
Bài 7. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

Bài 7

CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

Giáo viên:   Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân.

Nội dung bài học:

Ta đã từng áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng để cân bằng các phương trình phản ứng hóa học. Với các phản ứng oxi hóa khử, có sự dịch chuyển của electron tức là sự dịch chuyển của hạt tích điện nên ta còn áp dụng thêm một trong nhiều hệ quả của định luật bảo toàn điện tích để cân bằng các phản ứng oxi hóa khử. Hệ quả đó là:

- Trong các phản ứng oxi hóa khử thì tổng số electron do các chất khử cho phải bằng tổng số electron do các chất oxi hóa nhận.

- Sau khi đã cân bằng thì tổng điện tích hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau.

Có rất nhiều phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử, trong bài học này giới thiệu với các bạn học sinh phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thực hành qua 4 bước:

Qua – Lại – Qua – Kiểm tra

Trong đó: - Qua: Cân bằng từ trái qua phải

                 - Lại: Cân bằng từ phải qua trái

                 - Kiểm tra: kiểm tra các nguyên tố (chủ yếu là kiểm tra oxi).


I. Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử

Ta đã từng áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng để cân bằng các phương trình phản ứng hóa học. Với các phản ứng oxi hóa khử, có sự dịch chuyển của electron tức là sự dịch chuyển của hạt tích điện nên ta còn áp dụng thêm một trong nhiều hệ quả của định luật bảo toàn điện tích để cân bằng các phản ứng oxi hóa khử. Hệ quả đó là:

- Trong các phản ứng oxi hóa khử thì tổng số electron do các chất khử cho phải bằng tổng số electron do các chất oxi hóa nhận.

- Sau khi đã cân bằng thì tổng điện tích hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau.

Các bước cân bằng phản ứng oxi hóa khử:

Bước 1: Viết các bán phản ứng cho thấy:

 - 1 nguyên tử của nguyên tố khử cho bao nhiêu electron

 - 1 nguyên tử của nguyên tố oxi hóa nhận bao nhiêu electron.

Bước 2: Điều chỉnh các số nguyên tử trong hai bán phản ứng để bảo đảm số electron do nguyên tố khử cho bằng số electron do nguyên tố oxi hóa nhận.

Bước 3: Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng để hoàn tất phản ứng.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Cân bằng phản ứng oxi hóa khử- Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: