Bài tập tự luận mở rộng

   Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại    Giới thiệu: qua bài học này các bạn sẽ  được ôn lại các kiến thức: đột biến    gen, các dạng đột biến gen, nguyên nhân của đột biến, cơ chế phát sinh đột    biến, hậu quả và vai trò của đột biến gen. Phương pháp […]

Read More

Bài tập về giao thoa

BÀI TẬP GIAO THOA SÓNG Nội dung bài học: 1. Bài giảng: – Ôn lại lý thuyết giao thoa sóng. – Phương pháp giải bài tập giao thoa sóng – Một số ví dụ và bài tập liên quan . 2. Bài tập. – Với 15 bài tập tự luận về giao thoa sóng được lấy từ […]

Read More

Bài tập sách giáo khoa và bài tập tự luận mở rộng

   Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại    Giới thiệu: qua bài học này, các bạn được biết các kiến thức như: nhiễm    sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính, di truyền liên kết với giới tính:    gen trên nhiễm sắc thể X, gen trên nhiễm sắc thể […]

Read More

Bài 5. BT cơ bản kim loại kiềm thổ và hợp chất

Bài 5. BÀI TẬP CƠ BẢN – KIM LOẠI KIỀM THỔ Thực hành bài tập trắc nghiệm về cách tính khối lượng kim loại kiềm thổ , cách xác định kim loại kiềm thổ, phản ứng hóa học của kim loạị kiềm thổ, thể tích của dung dịch,…. Bài tập 1 Câu 1. Xếp các […]

Read More

Bác ơi!

Phần giới thiệu chưa được cập nhật, mong các bạn thông cảm. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong thời gian sớm nhất có thể.

Read More

Ai đã đặt tên cho dòng sông

BÀI GIẢNG – AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG – HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG (Ngữ văn 12 – Cơ Bản) I. Vài nét chung 1. Tác giả –      Hoàng Phủ Ngọc Tường là một trí thức yêu nước, một chiến sĩ trong phong trào đấu tranh chống Mĩ-ngụy ở Thừa Thiên Huế. –       Nhà […]

Read More

DIỆN TÍCH HÌNH NÓN – THỂ TÍCH KHỐI NÓN TRÒN XOAY

DIỆN TÍCH HÌNH NÓN – THỂ TÍCH KHỐI NÓN TRÒN XOAY I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay: Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay bằng một nửa tích của độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh. Sxq = π.R.l 2. Diện […]

Read More