Bài 2: Vật liệu Polime

Bài 2: VẬT LIỆU POLIME Tóm tắt nội dung: Giới thiệu chung về các vật liệu của polime và ứng dụngtrong cuộc sống        –          Chất dẻo.        –          Tơ tổng hợp và tơ nhân tạo.        –          Cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.        –          Keo dán.

Read More

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

BÀI 22 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 1. Ngành trồng trọtChiếm gần 75% giá trị sản lượng nông nghiệpa. Sản xuất lương thực: – Việc đẩy mạnh sản xuất lương thực có tầm quan trọng đặc biệt:       + Đảm bảo lương thực cho nhân dân       + Cung cấp thức ăn cho chăn […]

Read More

Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

BÀI 37 VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN 1. Khái quát chung a. Vị  trí địa lí và lãnh thổ:– Diện tích: 54,7 nghìn km2 chiếm 16,9% diện tích cả nước. – Dân số: 4,9 tr.người (2006) – Mật độ dân số: 86 người/km2. – Bao gồm 5 tỉnh là Kon Tum, […]

Read More

BÀI GIẢNG – VĂN BẢN TỔNG KẾT

  BÀI GIẢNG – VĂN BẢN TỔNG KẾT (Ngữ văn 12 – Cơ Bản) I. Cách viết văn bản tổng kết 1. Tìm hiểu ví dụ a. Bố cục của văn bản tổng kết trên đây gồm ba phần –       Phần mở đầu: +         Quốc hiệu hoặc tên tổ chức (Đoàn thanh niên cộng sản […]

Read More