Bài 8. Axit photphoric & muối photphat

BÀI 8. AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân Giới thiệu: Axit  H3PO4 và muối photphat là những hợp chất quan trọng của photpho. A. Axit  H3PO4 – H3PO4 là một chất rắn trong suốt, không màu, không độc, nóng chảy ở 42,50C, hòa tan vô hạn trong nước. – […]

Read More

Bài 4. Axit Cacboxylic & Bài tập (P2)

CHƯƠNG TRÌNH HÓA LỚP 11 CHƯƠNG IX ANDEHIT, XETON, AXIT CACBOXYLIC BÀI 4AXIT CACBOXYLICTÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ & ỨNG DỤNG(TIẾT 2) Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa TânNội dung bài học: | Tính chất hóa học chung của axit cacboxylic:– Phản ứng Ester hoá.– Phản ứng ete hóa giữa hai nhóm –OH (hay […]

Read More

Bài 3. Axit – bazơ & muối

Bài 3. AXIT BAZƠ & MUỐI Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân Giới thiệu: – Định nghĩa axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính và muối theo quan điểm của A & B. – Axit một nấc, axit nhiều nấc, muối trung hòa,muối axit. – Nhận biết được các chất là axit, bazơ, muối, hidroxit lưỡng […]

Read More

Bài 1. Anken

BÀI 1 ANKEN   Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân   Giới thiệu:   Do Anken có một liên kết p kém bền, dễ bị bẽ gãy để liên kết với các nguyên tử khác tạo thành hợp chất no nên tất cả hoá tính đặc trưng của anken là phản ứng cộng, phản […]

Read More

Bài 1.  Andehit & Xeton

CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 CHƯƠNG IXANDEHIT, XETON, AXIT CACBOXYLIC BÀI 1ANDEHIT VÀ XETON Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa TânNội dung bài học: – Cấu tạo, danh pháp, phân loại tính chất vật lý của andehit, xeton. – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của andehit, xeton. Sự giống và […]

Read More

Bài 3. Ancol & Bài tập (P1)

CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 CHƯƠNG VIIIDẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL – PHENOL BÀI 3ANCOL (Tiết 1) Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa TânNội dung bài giảng:– Định nghĩa, công thức phân tử tổng quát, phân loại, bậc ancol, hiện tượng đồng phân, cách gọi tên, liênkết hidro và lý tính của ancol.– Công thức […]

Read More

Bài 4. Ancol (P2)

CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11 CHƯƠNG VIIIDẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL – PHENOL BÀI 4ANCOL (Tiết 2) Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa TânNội dung bài giảng: –       Tính chất hóa học của ancol:  Tất cả hoá tính đặc trưng của ancol đều do nhóm chức –OH gây ra, tức là có liên quan đến nhóm […]

Read More

Bài 2. Ấn Độ

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 2. ẤN ĐỘ Lược đồ phong trào cách mạng ở Ấn Độ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX 1.Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX Quá trình thực dân xâm lược Ấn Độ –       Từ đầu thế kỉ XVII chế độ phong kiến […]

Read More