BÀI 1

ANKEN

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

  Giới thiệu:

  Do Anken có một liên kết p kém bền, dễ bị bẽ gãy để liên kết với các nguyên tử khác tạo thành hợp chất no nên tất cả hoá tính đặc trưng của anken là phản ứng cộng, phản ứng oxy hoá và phản ứng trùng hợp để phá vỡ liên kết p.                        

Anken là một hidrocacbon chưa no tiêu biểu nên phản ứng hóa học đặc trưng là phản ứng cộng để trở thành hidrocacbon no.

Tất cả alken có công thức phân tử tổng quát CnH2n  với n  ≥ 2 và có công thức cấu tạo tương tự etylen CH2=CH2 họp thành dãy đồng đẳng etylen.

Dạng bài tập thường gặp là các bài toán đốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *