CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

CHƯƠNG IX
ANDEHIT, XETON, AXIT CACBOXYLIC

BÀI 1
ANDEHIT VÀ XETON

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Nội dung bài học:

– Cấu tạo, danh pháp, phân loại tính chất vật lý của andehit, xeton.

– Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của andehit, xeton. Sự giống và khác nhau giữa chúng.

Nhóm chức andehit –CHO có một liên kết p kém bền, nên nhóm –CH=O có thể tham gia phản ứng cộng, phản ứng oxy hóa, phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng.

Sau bài học các bạn học sinh có thể viết công thức, gọi tên các andehit no đơn chức, mạch hở. Giải bài tập về tính chất hóa học của andehit (bài toán về phản ứng tráng bạc).

Chúc các bạn học tốt.        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *