Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế

BÀI 9 NHẬT BẢN TIẾT 2: CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ I. Các ngành kinh tế 1. Công nghiệp – Giá trị đứng thứ 2 trên thế giới. – Chiếm vị trí cao về sản xuất máy công nghiệp, điện tử, người máy, tàu biển,… 2. Dịch vụ– Là khu vực […]

Read More

Các dạng phương trình lượng giác (tiết 1)

CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC (TIẾT 1) Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết các dạng phương trình lượng giác          –       Các phương trình lượng giác cơ bản và ví dụ minh họa.          –       Phương trình bậc nhất theo một hàm số lượng giác.  –       Phương […]

Read More

Biến cố & xác suất của biến cố

BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ Nội dung bài học: 1. Bài giảng – Bài giảng bao gồm các nội dung:   + Biến cố: thế nào là biến cố, ký hiệu,…   + Xác suất của biến cố: định nghĩa, ký hiệu,….   – Một vài ví dụ và bài tập đề […]

Read More

Bài 1. Benzen & ankylbenzen

Bài 1    Benzen và alkylbenzen Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân Giới thiệu: Nội dung bài giảng: Hydrocacbon thơm tiêu biểu, quan trọng, đứng đầu và đơn giản nhất là benzen có công thức phân tử là C6H6.     Khi ta thay thế các nguyên tử H của benzen bằng những gốc […]

Read More

Bản tin

NGỮ VĂN 11 – BÀI. BẢN TIN I. Mục đích yêu cầu cơ bản của bản tin 1. Tìm hiểu ngữ liệu Câu1 Bản tin thông báo kết quả kì thi Ôlympíc ngày 16/7 Câu 2 –       Mang tin vui đến cho cả nước đặc biệt là ngành giáo dục –       Khích lệ tinh thần […]

Read More

Bài thơ số 28 – Tago

ĐỌC THÊM – BÀI THƠ SỐ 28 – R. TAGO I. Tìm hiểu chung 1.Tác giả –         R. Ta-go (1861 – 1941) là nhà văn nhà văn hóa lớn của Ấn Độ – có những cống hiến quan trọng cho văn hóa Ấn Độ, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần […]

Read More

Bài 11. BT tổng kết chương

Bài 11. BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân Giới thiệu: Bài giảng này gồm 20 bài tập rút ra từ các đề thi đại học hàng năm (từ 2008 – 2012). Những câu hỏi này là phần kiến thức liên quan tới chương 2. Các câu hỏi không sắp […]

Read More