VĐ1: Chứng minh hai đường thẳng song song

VĐ1: CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Bài 1. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q,  R, S lần lượt là trung điểm của AB, CD, BC, AD, AC, BD. Chứng minh tứ giác MQNP là hình bình hành.Từ đó suy ra 3 đoạn MN, PQ, RS cắt nhau tại trung điểm […]

Read More

VĐ 2. CM đẳng thức đạo hàm – Đạo hàm hằng

VĐ2. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC ĐẠO HÀM – ĐẠO HÀM CỦA HÀM HẰNG Nội dung bài giảng I. Tóm tắt lý thuyết đạo hàm của hàm số lượng giác Để chứng minh đẳng thức đạo hàm, ta chứng minh vế trái bằng vế phải hoặc ngược lại, hoặc vế trái và vế phải cùng bằng […]

Read More

VĐ 2: Chứng minh các đẳng thức về vectơ.

BÀI 1 : VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1. Cho hình hộp ABCD.EFGH (có AE // BF // CG // DH). Chứng minh rằng : Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Chứng minh rằng: với O là tâm của hình bình hành. Bài […]

Read More

VĐ4: Chứng minh ba  điểm  thẳng hàng

Bài 1: Cho ba điểm A, B, C không thuộc mặt phẳng (Q) và các đường thẳng BC, CA, AB cắt (Q) lần lượt tại M, N, P. Chứng minh rằng M, N, P thẳng hàng. Bài 2. Cho tứ diện SABC. Trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm D, E, […]

Read More

Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân

BÀI GIẢNG – CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ – NGUYỄN TUÂN   I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả –       Nguyễn Tuân: 1910 – 1987 – Người Hà nội.  –       Sinh ra trong một gia đình nhà nho. –       Ông là một nghệ sĩ tài hoa, uyên bác, phong cách nghệ thuật độc đáo: Luôn tiếp […]

Read More

Chiều xuân – Anh Thơ

ĐỌC THÊM – CHIỀU XUÂN – ANH THƠ 1. Tác giả: (SGK) 2. Bài thơ Xuất xứ: nằm trong tập thơ đầu tay “Bức tranh quê” a. Nội dung Chọn khung cảnh chiều mưa bụi tác giả có dịp nói đến cái đặc sắc của tiết trời xứ Bắc. Ba đoạn thơ là 3 khung cảnh […]

Read More

Chiều tối – Hồ Chí Minh

BÀI GIẢNG – CHIỀU TỐI (MỘ) – HỒ CHÍ MINH I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả –       Hồ Chí Minh (1890 – 1969) –       Quê: Nam Đàn – Nghệ An. –       Gia đình: Nhà nho yêu nước. –       Bản thân: Thông minh, yêu nước và thương dân sâu sắc. –       Sự nghiệp văn học: […]

Read More

Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm

BÀI GIẢNG – CHIẾU CẦU HIỀN – NGÔ THÌ NHẬM I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả –       Ngô Thì Nhậm (1764 – 1803), hiệu Hi Doãn. –       Ng­ười làng Tả Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay: Thanh Trì – Hà Nội) –       Là người học giỏi đỗ đạt, từng làm quan đại thần dưới thời […]

Read More