BÀI 1 : VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Cho hình hộp ABCD.EFGH (có AE // BF // CG // DH). Chứng minh rằng :

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một hình bình hành. Chứng minh rằng: với O là tâm của hình bình hành.

Bài 3. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng:

Bài 4. Cho hình chóp S.ABC có G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng: 

Bài 5. Cho đoạn thẳng AB trên đó ta lấy điểm C sao cho . Chứng minh rằng với điểm O bất kỳ ta luôn luôn có :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *