BÀI 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY

  BÀI 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý Trong cây có các dòng vận chuyển vật chất sau: * Dòng mạch gỗ (dòng đi lên): vận chuyển nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ và tiếp tục […]

Read More

BÀI 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG

  BÀI 4: VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG KHOÁNG THIẾT YẾU TRONG CÂY:   1. Định nghĩa: – Là những nguyên tố mà thiếu nó cây không hoàn thành được chu trình sống. – Không thể thay thế được […]

Read More

BÀI 24: ỨNG ĐỘNG

  BÀI 24: ỨNG ĐỘNG PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM VỀ ỨNG ĐỘNG – Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích không định hướng. Vd: Hoa của cây nghệ tây và hoa Tulip nở vào buổi […]

Read More

BÀI 19: TUẦN HOÀN MÁU (tiếp theo)

  BÀI 19: TUẦN HOÀN MÁU (tiếp theo) PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý III. HOẠT ĐỘNG CỦA TIM    1. Tính tự động của tim – Là khả năng co dãn tự động theo chu kì  nhờ hệ dẫn truyền tim. Hệ dẫn truyền tim là tập […]

Read More

BÀI 15: TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT

  BÀI 15: TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT A. KHÁI QUÁT KIẾN THỨC CẦN NHỚ I. Tiêu hoá là gì? – Tiêu hoá là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. II. Tiêu hoá ở động vật chưa có […]

Read More

BÀI 16:  TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT (tiếp theo)

  BÀI 16:  TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT (tiếp theo) I. Đặc điễm tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật 1. Đặc điểm tiêu hoá ở thú ăn thịt STT Bộ phận Cấu tạo Chức năng      1. Miệng Răng cửa          Răng nanh to khỏe            Răng trước hàm và răng […]

Read More

BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC

  BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC: – Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ có vai trò giúp vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá và […]

Read More

BÀI 31: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT

  BÀI 31: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý    I. TẬP TÍNH LÀ GÌ? Tập tính là một chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường (bên trong hoặc bên ngoài cơ thể), nhờ đó động […]

Read More

BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ

  BÀI 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý Nước là dung môi hòa tan nhiều muối khoáng. Trong môi trường nước, muối khoáng phân li thành các ion. Sự hấp thụ các ion khoáng luôn gắn với quá […]

Read More

BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

  BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình gia tăng khối lượng và kích thước của cơ thể […]

Read More