BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Biến cố: thế nào là biến cố, ký hiệu,…

  + Xác suất của biến cố: định nghĩa, ký hiệu,….

  – Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với hơn 5 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập đề nghị cho các bài tập về biến cố và xác suất của biến cố. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Biến cố và xác suất của biến cố.

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ hiểu được thế nào là biến cố, xác suất xảy ra biến cố và phương pháp giải các bài tập về biến cố và xác suất của biến cố. Đây là dạng toán trừu tượng và khó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *