BÀI TOÁN LƯỢNG GIÁC TRONG CÁC ĐỀ TUYỂN SINH (TIẾT 5)

Nội dung bài giảng

I. Bài tập áp dụng theo từng dạng

        – Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.
  – Áp dụng thực tế vào các bài toán lượng giác được Cadasa.vn tổng hợp từ các đề thi Đại học – Cao đẳng.

III. Bài tập đề nghị
  Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *