BÀI TOÁN LƯỢNG GIÁC TRONG CÁC ĐỀ TUYỂN SINH (TIẾT 5)

Nội dung bài giảng

I. Bài tập áp dụng theo từng dạng

        – Hướng dẫn giải chi tiết một số bài tập tương ứng với lý thuyết để học viên khái quát và nắm vững lý thuyết.
  – Áp dụng thực tế vào các bài toán lượng giác được Cadasa.vn tổng hợp từ các đề thi Đại học – Cao đẳng.

III. Bài tập đề nghị
  Giáo viên đưa ra một số bài tập đề nghị làm thêm và hướng dẫn sơ lược để học viên luyện tập.

Tìm Hiểu Thêm:  VĐ1: Bài tập trắc nghiệm về đại cương đường thẳng và mặt phẳng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *