BÀI 27
VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

1. Công nghiệp năng lượng
a. Công nghiệp khai thác nguyên nhiên liệu:
– Công nghiệp khai thác than:

Các loại than

Trữ lượng

Phân bố

Tình hình sản xuất

Than antraxit

Trên 3 tỉ tấn

Quảng Ninh

Sản lượng liên tục tăng

Than nâu

Vài chục tỉ tấn

Đồng bằng sông Hồng

Than bùn

Lớn

Có ở nhiều nơi, tập trung ở đồng bằng song Cửu Long

– Công nghiệp khai thác dầu khí:
        + Trữ lượng: Vài tỉ tấn dầu và hàng trăm tỉ m3 khí.
        + Phân bố: Các bể trầm tích ngoài thềm lục địa. Hai bể trầm tích lớn là Cửu Long và Nam Côn Sơn.
        + Tình hình sản xuất:
– Sản lượng liên tục tăng; khí tự nhiên sử dụng sản xuất điện, đạm; Xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất.

b. Công nghiệp điện lực:

* Khái quát chung:
– Nước ta có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp điện lực.
– Sản lượng điện tăng rất nhanh
– Cơ cấu sản lương điện phân theo nguồn có sự thay đổi:
         + Giai đoạn 1991-1996 thủy điện chiếm hơn 70%.
         + Đến năm 2005 nhiệt điện chiếm khoảng 70%.
– Mạng lưới tải điện đáng chú ý nhất là đường dây siêu cao áp 500kV Bắc – Nam.
* Ngành thủy điện và ngành nhiệt điện:
– Thủy điện:
         + Tiềm năng rất lớn, khoảng 30 triệu KW, tập trung ở hệ thống sông Hồng và sông Đồng Nai
         + Hàng loạt các nhà máy thủy điện công suất lớn đang hoạt động: Hòa Bình, Yaly
         + Nhiều nhà máy đang triển khai xây dựng: Sơn La, Na Hang
– Nhiệt điện:
         + Nhiên liệu dồi dào: than, dầu khí; nguồn nhiên liệu  tiềm tàng: năng lượng mặt trời, sức gió…
         + Các nhà máy nhiệt điện phía bắc chủ yếu dựa vào than ở Quảng Ninh, các nhà máy nhiệt điện ở miền Trung và miền Nam chủ yếu dựa vào dầu, khí.

         + Hàng loạt nhà máy nhiệt điện có công suất lớn đi vào hoạt động: Phả Lại, Uông Bí và Uông Bí mở rộng, Phú Mĩ 1, 2, 3, 4..

         + Một số nhà máy đang được xây dựng

2. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm
– Cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực-thực phẩm rất phong phú và đa dạng với 3 nhóm ngành chính và nhiều phân ngành khác.

– Dựa vào nguồn nguyên liệu của ngành trồng trọt, chăn nuôi và đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản.

– Hàng năm sản xuất một lượng rất lớn.

– Việc phân bố công nghiệp ngành này mang tính chất qui luật. Nó phụ thuộc vào tính chất nguyên liệu, thị trường tiêu thụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *