BÀI 29 – CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT

  BÀI 29 – CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. KHÁI NIỆM 1. Khái niệm virut Virut là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ (kích thước từ vài chục đến vài trăm nm). * Đặc điểm cơ bản của virut: […]

Read More

Bài 4 – CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT

  Bài 4 – CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. Cacbohyđrat: ( Đường)   1.  Cấu tạo chung : – Hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố : C, H, O. – Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân : glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.    2. Các […]

Read More

Bài 3 – CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC

  Bài 3 – CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ NƯỚC PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. Các nguyên tố hoá học: – Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên thế giới sống và không sống – Các nguyên tố C,H,O,N chiếm 96% khối lượng cơ thể sống – C là […]

Read More

Bài 2 – CÁC GIỚI SINH VẬT

  Bài 2 – CÁC GIỚI SINH VẬT PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. Giới và hệ thống phân loại 5 giới 1. Khái niệm – Giới là đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. – Hệ thống phân loại […]

Read More

Bài 1. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

  Bài 1. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG – Các cấp tổ chức của thế giới sống: Nguyên tử à phân tử à bào quan à tế bào à mô à cơ quan à hệ […]

Read More

BÀI 32 – BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH

  BÀI 32 – BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH PHẦN I – A: TÓM TẮT LÝ THUYẾT: I. BỆNH TRUYỀN NHIỄM 1. Bệnh truyền nhiễm – Khái niệm: Là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác. – Nguyên nhân: Do vi khuẩn, virut, vi nấm, động vật nguyên sinh….. – […]

Read More

Bài 7 – TẾ BÀO NHÂN SƠ

  Bài 7 – TẾ BÀO NHÂN SƠ PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA Câu 1. Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì? Câu 2. Tế bào chất là gì? Câu 3. Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn. […]

Read More

Bài 17 – QUANG HỢP

  Bài 17 – QUANG HỢP PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA Câu 1. Quang hợp được thực hiện ở nhóm sinh vật nào? Câu 2. Quang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào? Câu 3. Những phân tử nào chịu trách […]

Read More