Bài toán về chuyển động ném ngang.

BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG. Nội dung bài học: 1. Bài giảng: – Phương trình chuyển động của vật theo phương ngang và phương thẳng đứng. – Quỹ đạo chuyển động của vật chuyển động ném ngang.  – Thời gian chuyển động của vật.  – Tầm ném xa. – Vận tốc của vật tại […]

Read More

B5. Bài toán liên quan độ dài vectơ

BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐỘ DÀI VECTO I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT PP: Độ dài của vectơ là khoảng cách điểm đầu và điểm cuối, hay độ dài đoạn thẳng đó. II. PP GIẢI BÀI TẬP B1. Cho hai véctơ  . Trong trường hợp nào thì đẳng thức sau đúng: . B2. Cho DABC đều […]

Read More

Bài tập sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng

Bài 10 – TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo) PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA Câu 1. Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào. Câu 2. Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất Câu 3. Phân biệt thành […]

Read More

B6. Bài tập nâng cao tìm GTLN và GTNN

BÀI 6. ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC ĐỂ TÌM GTLN-GTNN (nâng cao) I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT Tìm GTLN của một tích: A.B   + Kiểm tra A, B > 0: A + B = const   + Tích A.B đạt GTLN khi và chỉ khi A = B Tìm GTNN của một tổng: A […]

Read More

B7. Bài tập nâng cao về bất đẳng thức

BÀI 7. BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ BẤT ĐẲNG THỨC I .TÓM TẮT LÝ THUYẾT II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP Bài 1. Cho a, b, c  R. Chứng minh các bất đẳng thức sau: Bài 2. Cho a, b ≥ 0 . Chứng minh bất đẳng thức: a3 + b3³ a2b + b2a = ab(a […]

Read More

Ba định luật Niutơn

BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Nội dung bài học: 1. Bài giảng: – Định luật I Newton. – Định luật II Newton. – Trọng lực, trọng lượng.  – Định luật III Newton. – Một số ví dụ và bài tập liên quan . 2. Bài tập. – Với 15 bài tập về ba định luật Newton được lấy […]

Read More

B6. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

  BÀI 6. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng Vị trí tương đối của hai điểm đối với một đường thẳng Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng II. BÀI TẬP […]

Read More

B7. Phương trình đường tròn

  BÀI 7. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN 1. Phương trình đường tròn Đường tròn tâm I(a, b) bán kính R có phương trình là: (x – a)2 + (y – b)2 = R2    (1) hay:      x2 + y2– 2ax – 2by + c = 0          (2) với c = a2 + b2– R2 […]

Read More

BÀI 6. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG

BÀI 6. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐƯỜNG THẲNG I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng Vị trí tương đối của hai điểm đối với một đường thẳng Phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng II. BÀI TẬP ÁP […]

Read More