BÀI 15: TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT

A. KHÁI QUÁT KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. Tiêu hoá là gì?

Tiêu hoá là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

II. Tiêu hoá ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá

Động vật chưa có cơ quan tiêu hoá là động vật đơn bào. Tiêu hoá thức ăn ở động vật đơn bào diễn ra bên trong tế bào gọi là tiêu hoá nội bào. Các enzim từ lizoxôm vào không bào tiêu hoá để thủy phân thức ăn thành các chất dinh dưỡng đơn giản để tế bào sử dụng.

III. Tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá

Các loài ruột khoang và giun dẹp có túi tiêu hoá

Túi tiêu hóa được hình thành từ nhiều tế bào. Trong túi tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa nội bào và ngoại bào. Nhờ các tế bào thành túi tiêu hóa tiết ra các enzim để tiêu hóa hóa học thức ăn. Sau đó thức ăn đang tiêu hóa dang dở sẽ được tiếp tục tiêu hóa nội bào trong tế bào của thành túi tiêu hóa.

IV. Tiêu hoá ở động vật có ống tiêu hoá

Ống tiêu hóa gồm nhiều bộ phận với các chức năng khác nhau

Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hóa. Khi đi qua ống tiêu hóa, thức ăn bị biến đổi cơ học và hóa học để trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.

Các chất không được tiêu hóa trong ống tiêu hóa sẽ tạo thành phân và thải ra ngoài

Tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa gặp ở động vật có xương sống và một số động vật không xương sống

STT

Bộ phận

Tiêu hóa cơ học

Tiêu hóa hóa học

  1.

Miệng

X

X

  2.

Thực quản

X

  3.

Dạ dày

X

X

  4.

Ruột non

X

X

  5.

Ruột già

X

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *