BÀI 16:  TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT (tiếp theo)

I. Đặc điễm tiêu hoá ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật

1. Đặc điểm tiêu hoá ở thú ăn thịt

STT

Bộ phận

Cấu tạo

Chức năng

 

   1.

Miệng

Răng cửa         

Răng nanh to khỏe           

Răng trước hàm và răng ăn thịt       

Răng cửa lấy thịt ra khỏi xương

Răng nanh nhọn dài cắm và giữ chặt con mồi

Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn, cắt thịt thành từng mãnh nhỏ để dễ nuốt.

Răng hàm có kích thước nhỏ, ít được sử dụng

 

   2.

Dạ dày

Dạ dày đơn to, khỏe, có các enzim tiêu hóa      

           

           

Dạ dày là một cái túi lớn nên gọi là dạ dày đơn.

Thịt được tiêu hoá cơ học và hoá học giống như trong dạ dày người. Dạ dày co bóp làm nhuyễn thức ăn trộn đều với dịch vị. Enzim pepsin thuỷ phân prôtêin thành các peptit

 

  3.

Ruột

Ruột non ngắn 

Ruột già           

Ruột tịt

Ruột non ngắn hơn nhiều so với ruột non thú ăn thực vật

Các chất dinh dưỡng được tiêu hoá hoá học và hấp thu trong ruột non giống như ở người

Ruột tịt không phát triển và không có chức năng tiêu hoá thức ăn

2. Đặc điểm tiêu hoá ở thú ăn thực vật

STT

Bộ phận

Cấu tạo

Chức năng

 

  1.

Miệng

Tấm sừng        

Răng cửa và răng nanh    

Răng trước hàm, răng hàm         

           

Răng nanh giống răng cửa. Khi ăn cỏ, các răng này tì lên tấm sừng ở hàm trên để giữ chặt cỏ

Răng trước hàm và răng hàm phát triển có tác dụng nghiền nát cỏ.

 

  2.

Dạ dày

Dạ dày thỏ       

Dạ dày thú nhai lại            

           

Dạ dày thỏ, ngựa là dạ dày đơn

Dạ dày trâu, bò có 4 túi. Dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách, dạ múi khế. Dạ cỏ là nơi dự trữ làm mềm và lên men thức ăn. Trong dạ cỏ, có nhiều vi sinh vật tiêu hoá xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng khác.

Dạ tổ ong giúp đưa thức ăn lên trên trong khi nhai lại. Dạ lá sách giúp tái hấp thu nước. Dạ múi khế tiết ra pepsin, HCl tiêu hoá prôtêin có trong cỏ và vi sinh vật từ dạ cỏ xuống. Bản thân vi sinh vật cũng là nguồng cung cấp prôtêin quan trọng cho động vật.

 

   3.

Ruột

Ruột non dài    

Manh tràng lớn 

Ruột già           

–  Ruột non dài vài chục mét và dài hơn rất nhiều so với ruột non của thú ăn thịt

Các chất dinh dưỡng được tiêu hoá hoá học và hấp thu giống như trong ruột non người

Manh tràng rất phát triển và có nhiều vi sinh vật cộng sinh tiếp tục tiêu hoá xenlulôzơ và các chất dinh dưỡng có trong tế bào thực vật. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thu qua thành manh tràng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *