Bài 10 – TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo)

PHẦN II – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào.

Câu 2. Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất

Câu 3. Phân biệt thành tế bào thực vật với thành tế bào của vi khuẩn và nấm.

Câu 4. Chất nền ngoại bào là gì? Nêu các chức năng của chất nền ngoại bào.

PHẦN III – HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Trình bày chức năng của các thành phần cấu trúc nên màng sinh chất của tế bào nhân thực.

Câu 2. Nêu hai trạng thái sol và gel và vai trò của chúng trong tế bào?

Câu 3. Khi chẻ rau muống rồi ngâm vào nước muối. Điều gì sẽ xảy ra?

Câu 4. Thành tế bào thực vật có vai trò gì? Nhờ đặc trưng nào mà giúp thành tế bào thực hiện được vai trò trên?

Câu 5. Màng sinh chất được cấu tạo bởi những thành phần hóa học nào? Nêu chức năng của từng thành phần hóa học cấu tạo nên màng sinh chất.

Câu 6. Các tế bào nhận biết nhau bằng các “dấu chuẩn” có trên màng sinh chất. Theo em, dấu chuẩn là hợp chất hóa học nào? Chất này được tổng hợp và vận chuyển đến màng sinh chất như thế nào?

Câu 7. Chức năng của thành tế bào là gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *