ÔN TẬP – GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRONG ĐỀ THI ĐH & CĐ (P2)

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Bài giảng ôn lại lý thuyết về lượng giác và phương trình lượng giác, tập hợp các dạng toán để hệ thống lại kiến thức đã học trong chương trình học kì I và có liên quan trong đề thi Đại học – Cao đẳng.

II. GIẢI ĐỀ KIỂM TRA THỬ

Giải đề kiểm tra mẫu do Cadasa.vn tổng hợp để học sinh luyện tập, khái quát lại những kiến thức đã học trong chương 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *