Bài 5: PHÒNG
& CHẤT GIẶT RỬA TỔNG HỢP

Tóm tắt nội dung:

      
Cơ chế giặt giửa của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.

      
Các ưu điểm nổi bật của chất giặt rửa tổng hợp.

Tìm Hiểu Thêm:  BÀI 10: TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *