3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ

BÀI 30
VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC

I. Giao thông vận tải
Mạng lưới giao thông vận tải của nước ta phát triển khá toàn diện, gồm nhiều loại hình.
1. Đường bộ (đường ô tô)
* Sự phát triển:
– Mở rộng và hiện đại hoá, phủ kín các vùng.
– Phương tiện tăng nhanh, chất lượng tốt.
– Khối lượng hàng hoá, hành khách vận chuyển và luân chuyển tăng nhanh.
* Các tuyến đường:
– Quốc lộ 1: 2300 km
– Đường Hồ Chí Minh
=> Là 2 tuyến quan trọng nhất
    + Bắc: QL 5, 2, 3, 6.
    + Miền Trung: QL 7, 8, 9, 24, 19, 25, 26, 27.
    + Đông Nam Bộ: QL 13, 22, 51.

2. Đường Sắt
* Sự phát triển:
– 3143 km đường sắt
– Hiệu quả chất lượng phục vụ tăng nhanh.
– Khối lượng hàng hoá , hành khách vận chuyển và luân chuyển tăng.
* Các tuyến chính:
– Thống Nhất: 1726km
– Hà Nội – Hải Phòng
– Hà Nội – Lào cai
– Hà Nội – Thái Nguyên
– Hà Nội – Đồng Đăng…

3. Đường Sông
* Sự phát triển:
– 11000km đường sông.
– Mới được khai thác.
– Phương tiện chưa hiện đại.
– Khối lượng hàng hoá, hành khách vận chuyển và luân chuyển tăng chậm.
* Các tuyến chính:
– Sông Hồng- Sông Thái Bình
– Sông Mê Công – Sông Đồng Nai

4. Đường Biển
* Sự phát triển:
– Vị thế ngày càng nâng cao
– 73 cảng biển
– Khối lượng hàng hoá  vận chuyển và luân chuyển tăng rất nhanh
* Các tuyến chính:
+ Hải Phòng – TP.HCM:  1500km
+ Hải Phòng – Đà Nẵng: 500km
+ Hải Phòng – Hông Kông
+ TP.HCM – Hồng Kông …
Các cảng chính: Cái Lân, Hải Phòng, Nghi Sơn, Cửa Lò, Chân Mây, Đà Nẵng, Dung Quất, Nha Trang, Cam Ranh, Thị Vải, Sài Gòn…

5. Đường hàng không
* Sự phát triển:
 – Trẻ nhưng phát triển nhanh
– Khối lượng hàng hoá, hành khách vận chuyển và luân chuyển tăng nhanh nhất.
– Cả nước có 19 sân bay (5 sân bay quốc tế)

6. Đường ống
Gắn liền với ngành dầu, khí: Bãi Cháy- Hạ Long, Côn Sơn- Bà Rịa

II. Thông tin liên lạc
1. Bưu chính

* Hiện nay:
– Ở nước ta, Bưu chính vẫn là ngành chủ yếu mang tính phục vụ, với mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc.
– Kỹ thuật của ngành bưu chính đang còn lạc hậu, chưa đáp ứng tốt sự phát triển của đất nước và đời sống nhân dân.
* Trong giai đoạn tới:
– Ngành Bưu chính sẽ triển khai thêm các hoạt động mang tính kinh doanh để phù hợp với kinh tế thị trường.
– Áp dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật để đẩy nhanh tốc độ phát triển.

2. Viễn thông

– Ngành Viễn thông của nước ta có xuất phát điểm rất thấp nhưng phát triển với tốc độ nhanh vượt bậc.
– Ngành Viễn thông đã xác định đúng hướng là đón đầu các thành tựu kỹ thuạt hiện đại của thế giới.
– Mạng lưới Viễn thông ở nước ta tương đối đa dạng và không ngừng phát triển:
      + Mạng điện thoại.
      + Mạng phi thoại.
      + Mạng truyền dẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *