ĐỌC THÊM – TIẾNG HÁT CON TÀU – CHẾ LAN VIÊN

(Ngữ văn 12 – Cơ Bản)

I. Tìm hiểu chung

1. Tiểu dẫn

       Chế Lan Viên (Tên khai sinh là Phan Ngọc Hoan).

       Quê: Quảng Trị.

       Những tác phẩm chính: Điêu tàn, ánh sáng và phù sa,…

Thơ Chế Lan Viên giàu chất suy tưởng, triết lý, mang vẻ đẹp trí tuệ và đa dạng phong phú về hình ảnh.

Tác phẩm: Lấy cảm hứng từ một sự kiện kinh tế – xã hội ở miền Bắc. Đó là cuộc vận động nhân dân miền xuôi xây dựng kinh tế ở Tây Bắc. Bài thơ rút trong tập ” ánh sáng và phù sa”.

2. Bố cục: Chia làm 3 đoạn

+         2 khổ đầu.

+         9 khổ tiếp. 

+         Còn lại.

II. Đọc hiểu văn bản

1. Hình ảnh con tàu và Tây Bắc trong 4 câu thơ đầu

      Hình ảnh mang tính biểu tượng -> Khát vọng lên đường, đi xa -> Gợi những miền đất xa xôi mà sâu nặng nghĩa tình…

       Nhan đề: Con tàu là biểu tượng khát vọng lên đường đi xa.Tiếng hát con tàu là tiếng hát của lòng ta.

2. Sự trăn trở và lời mời gọi lên đường

Sự đối lập giữa mênh mông >< nhỏ hẹp: thơ >< lòng đóng khép.

3. Niềm vui khi được về với nhân dân

Con về với …

4. Khúc hát lên đường

* Vài nét nghệ thuật:

       Giọng điệu, âm hưởng lôi cuốn 

       Hình ảnh thơ giàu ý nghĩa biểu tượng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *