TIA LAZER

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Định nghĩa và đặc điểm lazer

– Sự phản xạ cảm ứng.

– Cấu tạo lazer.

– Ứng dụng của lazer .

2. Bài tập.

– Với 7 câu trắc nghiệm lý thuyết về tia lazer được lấy từ các đề
kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được
khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Tia
lazer
.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được định nghĩa, đặc
điểm lazer, cấu tạo và phản ứng của lazer. Đây là dạng toán lý thuyết, tuy
nhiên các kiến thức này sẽ có trong các đề thi.


Bài tập
1

Câu 1 : Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Độ đơn sắc cao. 

B. Độ định hướng cao.

C. Cường độ lớn.                     

D. Công suất lớn.

Câu 2 : Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng?

A. Điện năng.      

B. Cơ năng.

C. Nhiệt năng.                  

D. Quang năng.

Câu 3 : Sự phát xạ cảm ứng là gì?

A. Đó là sự phát ra phôtôn bởi một nguyên tử.

B. Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích dưới tác dụng của một điện từ trường có cùng tần số.

C. Đó là sự phát xạ đồng thời của hai nguyên tử có tương tác lẫn nhau.

D. Đó là sự phát xạ của một nguyên tử ở trạng thái kích thích, nếu hấp thụ thêm một phôtôn có cùng tần số.

Câu 4 : Màu đỏ của rubi do ion nào phát ra?

A. Ion nhôm.                 

B. Ion ôxi.                 

C. Ion crôm.                 

D. Các ion khác.

Câu 5 : Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu

A. trắng.                                  

B. xanh.                       

C. đỏ                           

D. vàng.

Câu 6: Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào?

A. Khí.                                     

B. Lỏng.                      

C. Rắn.                        

D. Bán dẫn

Câu 7: Trong y học, để chữa các tai biến về mắt, người ta đã lợi dụng những đặc tính nào sau đây của chùm tia laze?

A. Tính định hướng.      

B. Tính đơn sắc và tính hội tụ với độ tụ cao

C. Tính đơn sắc và định hướng.

D. Tính đơn sắc. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *