TIA HỒNG NGOẠI – TIA TỬ NGOẠI

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Thí nghiệm phát hiện ra tia tử ngoại và tia hồng ngoại.

– Tia hồng ngoại.

– Tia tử ngoại

– Một số bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 10 câu trắc nghiệm lý thuyết về tia hồng ngoại – tia tử
ngoại được lấy trong các đề kiểm tra và đề thi của các trường. Các bài tập này
được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Tia hồng ngoại – tia tử ngoại.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là tia
hồng ngoại, tia tử ngoại và thí nghiệm phát hiện ra tia hồng ngoại – tia tử
ngoại. Đây là những kiến thức lý thuyết quan trọng có trong các đề kiểm tra và
có nhiều ứng dụng trong thực tế.


Bài tập
1

Câu 1: Tác dụng nổi bật  của tia hồng ngoại là:

A. Tác dụng quang học.

B. Tác dụng hóa học ( làm đen phim ảnh).

C. Tác dụng quang điện.

D. Tác dụng nhiệt.

Câu 2: Chọn câu sai? Các nguồn phát ra tia tử ngoại là:

A. Mặt trời                   

B. Hồ quang điện

C. Đèn cao áp thủy ngân          

D. Dây tóc bóng đèn chiếu sáng

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng với tia tử ngoại:

A. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy được

B. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím( 0,4 μm)

C. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có khối lượng riêng lớn phát ra

D. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ không nhìn thấy, có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ (0,75 μm )

Câu 4: Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ:

A. Đơn sắc, có màu tím

B. Không màu, ở ngoài đầu tím của quang phổ

C. Có bước sóng từ 400nm đến vài nanomet

D. Có bước sóng từ 750nm đến 2milimet

Câu 5: Có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng:

A. Màn huỳnh quang

B. Mắt người

C. Quang phổ kế          

D. Pin nhiệt điện.

Câu 6: Chọn câu Sai:

A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra

B. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất.

C. Tác dụng nổi bậc nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

D. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75μm.

Câu 7: Một vật phát được tia hồng ngoại vào môi trường xung quanh phải có nhiệt độ:

A.  Cao hơn nhiệt độ môi trường          

B.  Trên  0 độ C

C.  Trên 100 độ C         

D.  Trên  0 K

Câu 8: Chọn câu đúng:

A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tia sáng vàng của natri.

B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn các tia ,Hα … của Hiđro.

C. Bước sóng của bức xạ hồng ngoại lớn hơn bước sóng bức xạ tử ngoại.

D. Bức xạ tử ngoại có tần số thấp hơn bức xạ hồng ngoại.

Câu 9: Điều nào sau đây là SAI khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại

A. Cùng bản chất là sóng điện từ.

B. Tia hông ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng lên mỗi kính ảnh.

C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng làm đen kính ảnh.

D. Tia hồng ngoại và tia từ ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường.

Câu 10: Thân thể con người ở nhiệt độ  37 độ C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau?

A.  Tia X

B.  Bức xạ nhìn thấy

C.  Tia hồng ngoại

D.  Tia tử ngoại.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *