TÁN SẮC ÁNH SÁNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Thí nghiệm về tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.

– Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc cảu Niu-tơn.

– Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng.

– Một số bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 7 bài tập bao gồm các câu hỏi lý thuyết về tán sắc ánh sáng
được lấy trong các đề kiểm tra và đề thi tốt nghiệp của các năm. Các bài tập
này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Tán sắc ánh sáng.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được những kiến thức về
tán sắc ánh sáng. Bài giảng này bao gồm những kiến thức lý thuyết cơ bản về tán
sắc. Đây là những kiến thức cơ bản để giải các bài tập về tán sắc.


Bài tập
1

Câu 1. Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì

A. tần số thay đổi, vận tốc không đổi.               

B. tần số thay đổi, vận tốc thay đổi.

C. tần số không đổi, vận tốc thay đổi.               

D. tần số không đổi, vận tốc không đổi.

Câu 2 : Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng

A. tím.                                                         B. đỏ.

C. lam.                                                         D. chàm.

Câu 3: (TN – THPT 2009): Trong chân không, bước sóng của một ánh sáng màu lục là

A. 0,55nm.                                                    B. 0,55mm.

C. 0,55µm.                                                    D. 0,55pm.

Câu 4: (TN – THPT 2009): Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

B. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ.

C. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

D. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc.

Câu 5: Chọn câu sai.

A. Đối với ánh sáng trắng: Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc đỏ thì nhỏ nhất.

B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau.

C. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

D. Đối với ánh sáng trắng: chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc tím thì nhỏ nhất.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai  khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Đối với một môi trường trong suốt nhất định, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

C. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc.

D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

Câu 7: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

B. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

C. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

D. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *