LỊCH SỬ LỚP 12

BÀI 1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

(1945-1949)


Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô)

I. HỘI NGHỊ IAN -TA (2-1945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC

1. Hoàn cảnh lịch sử

       Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh:

+         Việc nhanh chóng đánh bại phát xít.

+         Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

+         Việc phân chia thành quả chiến thắng.

       Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.


Yalta (I-an-ta)

2. Nội dung của hội nghị

       Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

       Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

       Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới

       Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á

       Ở châu Âu: 

+         Liên Xô chiếm Đông Đức, Đông Âu.

+         Đông Béc lin: Mỹ, Anh, Pháp chiếm Tây Đức, Tây Âu.

       Ở châu Á:

+         Vùng ảnh hưởng của Liên Xô: Mông Cổ, Bắc Triều Tiên, Nam Xa-kha-lin, 4 đảo thuộc quần đảo Cu-rin.

+         Vùng ảnh hưởng của Mỹ và phương Tây: Nhật Bản, Nam Triều Tiên; Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á …

+         Trung Quốc trở thành quốc  gia thống nhất.

Những quyết định của hội nghị Yalta (I-an-ta) đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới,thường được gọi là “Trật tự hai cực Ianta”.


II. SỰ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP QUỐC

1. Sự thành lập

       Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu 50 nước họp tại San Francisco (Mỹ), thông qua Hiến chương thành lập tổ chức Liên hiệp quốc.

       Ngày 24-10-1945 được   coi là “Ngày Liên Hiệp Quốc “. Trụ sở đặt tại Niu Ooc (Mỹ)

2. Mục đích:

       Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

       Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.        

3. Nguyên tắc hoạt động

       Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

       Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

       Không can thiệp vào nội bộ các nước.

       Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

       Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

4. Các cơ quan chính: có 6 cơ quan chính

       Đại hội đồng: gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần.

       Hội đồng bảo an: là cơ quan chính trị quan trọng nhất, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, hoạt động theo nguyên tắc nhất trí cao của 5 ủy viên thường trực là Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.

       Ban thư ký: cơ quan hành chính – tổ chức của Liên hiệp quốc, đứng đầu là Tổng thư ký có nhiệm kỳ 5 năm.

       Hội đồng kinh tế và xã hội: có nhiệm vụ nghiên cứu,báo cáo xúc tiến việc hợp tác quốc tế  về kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế,nhân đạo  nhằm cải thiện đời  sống vật chất tinh thần  của các dân tộc.

       Hội đồng quản thác: giúp Đại hội đồng  kiểm soát  việc thi hành chế độ quản  thác ở các lãnh thổ mà LHQ ủy quyền  cho một số nước quản lý, nhằm mục tiêu  tạo điều kiện cho cho các lãnh thổ đó đủ khả  năng tiến tới tự trị hoặc độc lập.

       Tòa án quốc tế: là cơ quan tư pháp của LHQ, có nhiệm vụ giải quyết các tranh chấp  giữa các nước  trên cơ sở luật pháp quốc tế, có 15 thẩm phán quốc tịch khác nhau, nhiệm kỳ 9 năm.

       Các tổ chức chuyên môn khác: Hội đồng kinh tế và xã hội, Tòa án quốc tế, Hội đồng quản thác…


Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc

5. Vai trò

       Là diễn đàn quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp và xung đột khu vực.

       Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… giữa các quốc gia thành viên.

       Hiện nay, Liên hiệp quốc có 192 thành viên, Việt Nam (thành viên 149) gia nhập Liên hiệp quốctháng 9/1977.

Các tổ chức chuyên môn của Liên Hiệp Quốc  hoạt động ở VN:

       20-9 -1977 VN gia nhập LHQ.

       Các tổ chức LHQ hoạt động  tại VN:

+         UNICEF: Quỹ Nhi Đồng LHQ.

+         UNESCO: Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ.

+         WHO: Tổ chức Y tế thế giới.

+         FAO: Tổ chức Lương – Nông.

+         IMF: Quỹ tiền  tệ quốc tế.

+         IL O: Lao động quốc  tế.

+         UPU: Bưu chính.

+         ICAO: Hàng không

+         IMO: Hàng hải.

Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

III. SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, trên thế giới đã hình thành hai hệ thống – XHCN và TBCN.

a. Nước Đức

       Tại Hội nghị Pốt xđam (7à8-1945), Liên Xô, Mỹ, Anh:

+         Thống nhất và hòa bình ở Đức

+         Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít

+         Thỏa thuận  việc phân chia các khu vực chiếm đóng  và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh:

       Trái với thỏa thuận tại Hội nghị Potsdam, tháng 9/1949, Mỹ, Anh, Pháp đã hợp nhất các vùng chiếm đóng thành lập nước CHLB Đức.

       Tháng 10.1949, với sự giúp đở của LX, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức thành lập Nhà nước Cộng hòa dân chủ Đức.

b. Các nước Dân chủ nhân dân Đông Âu

       Trong những năm 1945-1947, với sự giúp đở của LX, các nước Đông Âu đã tiến hành nhiều cải cách: xây dựng nhà nước Dân Chủ Nhân Dân, cải cách ruộng đất, ban hành các quyền tự do dân chủ…

       Năm 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế(SEV) được  thành lập đã tăng cường sự hợp tác giữa LX và các nước Đông Âu, từng bước hình thành các nước XHCN.CNXH trở thành hệ thống thế giới.

c. Các nước Tây Âu  

       Sau chiến tranh, Mỹ đã thực hiện “Kế hoạch phục hưng châu Âu” ( Còn gọi là kế hoạch  Mác san) nhằm giúp các nước Tây Âu khôi phục kinh tế, đồng thời tăng cường ảnh hưởng và sự khống chế của Mỹ đối với các nước nầy  mên kinh tế các nước Tây Âu phát triển nhanh chóng.

       Như vậy, sau CTTG II, ở châu Âu đã hình thành thế đối lập cả về địa lý chính trị lẫn kinh tế giữa hai khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa và Tây Âu tư bản chủ nghĩa

       Như vậy, sau CTTG II, ở châu Âu đã hình thành thế đối lập cả về địa lý chính trị lẫn kinh tế giữa hai khối.

(Cô. Đoàn Thị Hồng Điệp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *