LÝ THUYẾT SÓNG ĐIỆN TỪ – NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Sóng điện từ:

  + Điện từ trường.

   + Sóng điện từ.

   +  Sự truyền sóng điện từ quanh trái đất.

– Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng điện từ.

2. Bài tập.

– Với 19 bài tập bao gồm các câu bài tập đúng sai về sóng điện từ và nguyên tắc thông tin liên lạc được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề Bài toán độ lệch pha.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được những kiến thức về sóng điện từ và ứng dụng của sóng điện từ vào thông tin liên lạc. Những kiến thức này là nền tảng cơ bản để các bạn giải các bài tập về sóng điện từ.


Bài tập
1

BÀI TẬP LÝ THUYẾT

CHỌN CÂU ĐÚNG SAI , VÌ SAO ?

1. Sóng điện từ và sóng cơ có cùng tính chất Phản xạ, nhiễu xạ, giao thoa, khúc xạ.

2. Tại mỗi điểm bất kì trên phương truyền, vectơ cường độ điện trường  và vectơ cảm ứng từ  luôn vuông góc với nhau và cả hai đều vuông góc với phương truyền sóng.

3. Sóng điện từ là sóng ngang, có thể lan truyền trong mọi môi trường kể cả chân không

4. Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức bao quanh các đường sức từ .

5. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra từ trường xoáy

6. Sóng điện từ gồm các thành phần điện trường và từ trường  biến thiên đều hòa.

7. Sóng trung (100<  λ<1000m) dùng trong thông tin liên lạc địa phương ban đêm

8. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng  c = 300000 km/s


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *