KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

– Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

– Bài giảng bao gồm các kiến thức sau:

  + Khái niệm khối lăng trụ, khối chóp.

  + Khái niệm hình đa diện và khối đa diện.

  + Hai đa diện bằng nhau.

  + Phân chia và lắp ghép các khối đa diện.

– Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

– Với 7 bài tập về khối đa diện được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 12. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Phân Chia Khối Đa Diện Thành Nhiều Khối Đa Diện.

*** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là khối đa diện, và phương pháp phân chia khối đa diện thành nhiều khối đa diện và phương pháp giải bài tập khối đa diện. Đây là những kiến thức cơ bản của chương trình hình học lớp 12.


Bài tập
1


Dạng
3: Rút gọn biểu thức

Bài 1: Đơn giản các biểu thức:Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
2

Dạng
3: Rút gọn biểu thức

Bài 2: Đơn giản biểu thức


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
3

Dạng
3: Rút gọn biểu thức

Bài 3: Đơn giản biểu thức:


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
4

Dạng
3: Rút gọn biểu thức

Bài 4: Đơn giản biểu thức


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
5

Dạng 4: Chứng minh đẳng thức

Bài 5:Cho ,

Chứng minh rằng


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
6

Dạng 4: Chứng minh đẳng thức
Bài 6: Chứng minh biểu thức


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
7

Dạng 4: Chứng minh đẳng thức
Bài 7: Chứng minh


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
8

Dạng 5: Chứng minh biểu thức không phụ thuộc biến
Bài 8: Chứng minh biểu
thức   không phụ thuộc
vào x


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
9

Dạng 5: Chứng minh biểu thức không phụ thuộc biến

Bài
9: Chứng minh biểu thức   không phụ thuộc
b


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng


Bài tập
10

Dạng 5: Chứng minh biểu thức không phụ thuộc biến
Bài 10: Chứng minh biểu thức  không phụ thuộc p,q.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *