BÀI GIẢNG – NGHỊ LUẬN VỀ MỘT Ý KIẾN BÀN VỀ VĂN HỌC

(Ngữ văn 12 – Cơ Bản)

I. Tìm hiểu khái niệm                                       

1. Ví dụ: Đề 1 SGK

Nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai cho rằng:“Nhìn chung văn học Việt Nam phong phú đa dạng; nhưng nếu cần xác định một chủ lưu một dòng chính quán thông kim cổ thì đó là văn học yêu nước”.

Em hãy trình bày suy nghĩ của mình đối với ý kiến trên.

      Yêu cầu của đề: Bình luận ý kiến của Đặng Thai Mai cho rằng từ xưa đến nay trong cái phong phú đa dạng của văn học Việt Nam dòng văn học yêu nước là một chủ lưu.

       Sử dụng các thao tác: Chứng minh bình luận 

2. Tìm hiểu khái niệm

       Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học là một hình thức của bài nghị luận văn học mà nội dung là bình luận, phân tích một ý kiến đối với văn học.

       Yêu cầu: giải thích đúng đắn đánh giá định ý kiến ấy.

II. Cách viết bài văn nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

1.Tìm hiểu đềxác định yêu cầu bài viết

2. Lập dàn ý

=> Việc nghị luận về một ý kiến bàn về văn học thường tập trung vào giải thích nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó đối với đời sống và văn học.

III. Luyện tập

Bình luận ý kiến sau đây của Thạch Lam: “Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *