LÝ THUYẾT MẠCH DAO ĐỘNG LC

Nội dung bài học:

1. Bài
giảng:

– Cấu tạo của mạch LC..

– Năng lượng của mạch dao động.

– Dao động điện từ tắt dần.

– Dao động điện từ duy trì

– Một số bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 11 bài tập bao gồm các câu hỏi lý thuyết đúng sai về mạch
dao động LC được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các trường. Các bài tập
này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề 
Thuyết Mạch Dao Động LC.

** Khi
học xong bài này, các bạn sẽ biết được những kiến thức về mạch dao động LC,
nguyên tắc hoạt động và các đại lượng trong mạch dao động. Bài giảng này bao
gồm những kiến thức cơ bản về mạch LC, và những kiến thức này được dùng để giải
các bài tập mạch LC.


Bài tập
1

BÀI TẬP LÝ THUYẾT

CHỌN CÂU ĐÚNG SAI , VÌ SAO ?

1. Mạch dao động lý tưởng gồm một nguồn điện và một tụ điện

2. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

3. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung.

4. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện.

5. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm.

6. Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ tự do không tắt. Giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng Uo. Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là: 

7. Mạch dao động LC có điện trở không đáng kể. Trong mạch có sự biến đổi qua lại giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

8. Trong mạch dao động LC có cường độ dòng điện cùng pha với điện tích trên tụ.

9. Trong mạch dao động LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa với chu kỳ T. Năng lượng điện trường của tụ điện biến thiên điều hòa với chu kỳ T/2 .

10. Mạch dao động điện từ điều hòa LC có chu kỳ phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C

11. Trong một mạch dao động LC gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Chu kỳ dao động riêng của mạch tăng khi tăng điện dung C của tụ điện. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *