HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Hiện tượng quang điện.

Thí nghiệm khảo sát định lượng hiện tượng quang điện

Các định luật quang điện.

– Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 10 câu trắc nghiệm lý thuyết về hiện tượng quang điện được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Hiện tượng quang điện.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được thế nào là hiện tượng quang điện, các định luật quang điện. Đây là những kiến thức lý thuyết trọng tâm để giải các bài tập về hiện tượng quang điện.


Bài tập
1

Câu 1 : Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm thì:

A. Điện tích âm của lá kẽm mất đi

B. Tấm kẽm sẽ trung hòa về điện.

C. Điện tích của tấm kẽm không thay đổi.

D. Tấm kẽm tích điện dương

Câu 2 Khi hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích và tăng cường độ ánh sáng, ta có:

A. Động năng ban đầu của các quang electron tăng lên.

B .Cường độ dòng quang điện bão hòa sẽ tăng lên.

C. Hiệu điện thế hãm sẽ tăng lên.

D. Các quang điện electron đến anot với vận tốc lớn hơn.

Câu 3 : Giới hạn quang điện phụ thuộc vào

A. bản chất kim loại làm catot.              

B. hiệu điện thế UAK của tế bào quang điện.

C. bước sóng ánh sáng chiếu vào catod.

D. điện trường giữa A và K.

Câu 4 : Vận tốc ban đầu cực đại của các quang eletron khi bứt khỏi kim loại phụ thuộc vào

A. kim loại dùng làm catốt.

B. số phôtôn chiếu đến catốt trong một giây.

C. bước sóng của bức xạ tới.

D. kim loại dùng làm catốt và bước sóng của bức xạ tới.

Câu 5 : Quang electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu ánh sáng, nếu

A. cường độ của chùm sáng rất lớn.

B. bước sóng của ánh sáng rất lớn.

C. tần số ánh sáng rất nhỏ.

D. bước sóng nhỏ hơn hay bằng một giới hạn xác định.

Câu 6 : Hiệu điện thế hãm Uh để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện không phụ thuộc vào

A. tần số f của ánh sáng chiếu vào.

B. công thoát của electrôn khỏi kim loại đó.

C. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn.

D. cường độ chùm sáng kích thích.

Câu 7. Trong hiện tượng quang điện, năng lượng của các electron quang điện phát ra

A. lớn hơn năng lượng của phôtôn chiếu tới.

B. nhỏ hơn năng lượng của phôtôn chiếu tới.

C. bằng năng lượng của phôtôn chiếu tới.         

D. tỉ lệ với cường độ ánh sáng chiếu tới.

Câu 8 : Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm bứt các êlectrôn (êlectron) ra khỏi kim loại này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì

A. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng chín lần.

B. công thoát của êlectrôn giảm ba lần.

C. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng ba lần.

D. số lượng êlectrôn thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng ba lần.

Câu 9 : Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt

B. Hiện tượng giao thoa chứng minh ánh sáng chỉ có tính chất sóng.

C. Khi bước sóng càng dài thì năng lượng photon ứng với chúng có năng lượng càng lớn

D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại không có tính chất hạt.

Câu 10 : Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại gây ra hiện tượng quang điện.

B. công thoát của electron ở bề mặt kim loại đó.

C. hiệu điện thế hãm.

D. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại đó.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *