HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI . HIỆN TƯỢNG QUANG – PHÁT QUANG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Hiện tượng quang điện ngoài

– Hiện tượng quang – phát quang.

– Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 7 câu trắc nghiệm lý thuyết về hiện tượng quang điện ngoài,
hiện tượng quang – phát quang được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách
bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : hiện
tượng quang điện ngoài. Hiện tượng quang – phát quang
.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là hiện
tượng quang điện ngoài, hiện tượng quang – phát quang. Đây là những kiến thức
cơ bản về hiện tượng quang điện và những kiến thức này được sử dụng để giải các
bài tập về quang điện.


Bài tập
1

Câu 1 : Quang điện trở được chế tạo từ

A. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó giảm khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

B. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu sáng thích hợp.

C. chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện kém được chiếu sáng thích hợp.

D. kim loại và có đặc điểm là điện trở suất của nó tăng khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.

Câu 2 : Quang điện trở hoạt động dựa vào hiện tượng

A. quang – phát quang.

B. quang điện trong.

C. phát xạ cảm ứng.     

D. nhiệt điện.

Câu 3 : Pin quang điện là nguồn điện trong đó

A. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng.    

B. hóa năng được biến đổi thành điện năng.

C. cơ năng được biến đổi thành điện năng.       

D. quang năng được biến đổi thành điện năng.

Câu 4 : Phát biểu nào sau đây  là đúng  khi nói về hiện tượng quang dẫn?

A. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.

B. Trong hiện tượng quang dẫn, electron được giải phóng ra khỏi khối chất bán dẫn.

C. Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang dẫn là việc chế tạo đèn ống (đèn neon).

D. Trong hiện tượng quang dẫn, năng lượng cần thiết để giải phóng electron liên kết thành electron dẫn rất lớn.

Câu 5 : Điều nào sau đây sai khi nói về quang điện  trở?

A. Bộ phận quan trọng của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn có gắn 2 điện cực.

B. Quang điện  trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó có thể thay đổi khi được chiếu sáng.

C. Quang trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điện.

D. Cả 3 câu đều sai.

CÂU 6 : Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phát quang?

A. Sự huỳnh quang của chất khí và chất lỏng và sự lân quang của chất rắn gọi là sự phát quang.

B. Sự phát quang còn gọi là sự phát sáng lạnh.

C. Hiện tượng phát quang của các chất rắn đã được ứng dụng trong việc chế tạo đèn huỳnh quang.

D. Cả 3 câu đều đúng.

CÂU 7 : Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự lân quang?

A. Sự phát sáng của các tinh thể khi bị kích thích bằng ánh sáng thích hợp gọi là sự lân quang.

B. Nguyên nhân chính của sự phát sáng lân quang là do các tinh thể bị nóng lên quá mức.

C. Ánh sáng lân quang có thể tồn tại trong thời gian dài hơn 10-8s sau khi tắt ánh sáng kích thích.

D.  Hiện tượng lân quang thường xảy ra với chất rắn.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *