GIAO THOA SÓNG CƠ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Sự giao thoa của sóng.

–  Điều kiện để có hiện tượng giao thoa.

– Vị trí cực đại và cực tiểu của giao thoa.

– Phương trình giao thoa tại một điểm.

– Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với hơn 10 bài tập lý thuyết về giao thoa sóng được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Giao Thoa Sóng Cơ

** Khi học xong bài này, sẽ biết được thế nào là giao thoa sóng, các kiến thức về giao thoa sóng, và một số câu hỏi lý thuyết ôn tập giúp các bạn ôn lại các kiến thức quan trọng của giao thoa. Phần lý thuyết này rất cần thiết để các bạn ôn thi.


Bài tập
1

CHỌN CÂU ĐÚNG SAI .VÌ SAO ?

1. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng dao động cùng chiều, cùng pha gặp nhau.

2. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha, cùng tần số giao nhau.

3. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng tạo thành các vân hình parabol trên mặt nước.

4. Giao thoa là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian, trong đó có những chỗ cố định mà biên độ sóng được tăng cường hay giảm bớt.

5. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng khi gặp nhau tại một điểm có thể tăng cường hoặc triệt tiêu nhau.

6. Trong giao thoa bởi 2 nguồn S1 và S2, các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ dao động với biên độ cực đại.

7. Trong hiện tựơng giao thoa cơ học với 2 nguồn A,B thì khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là l/2

8. Trong hiện tượng giao thoa sóng mặt nước, những điểm có hiệu đuờng đi từ hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước bằng một số lẻ nửa bước sóng thì dao động với biên độ cực tiểu.

9. Trong hiện tượng giao thoa sóng, những điểm trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn kết hợp tới là d2 – d1­ = (2k+1).(l/2)

10. Trong giao thoa của hai sóng thì hai sóng thành phần tại những điểm dao động với biên độ tổng hợp cực đại sẽ có độ lệch pha là ∆φ = 2kπ.

11.  Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng.

12.  Khi nói về sự giao thoa sóng, quỹ tích những điểm dao động cùng pha là một hyperbol.      


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *