ĐỌC THÊM – ĐÔ XTÔI EP XKI – XTÊ PHAN XVAI GƠ

(Ngữ văn 12 – Cơ Bản)

I. Tìm hiểu chung

1. Tiểu dẫn

       Tên đầy đủ Xtê-phan Xvai-gơ.

       Sinh năm 1881. mất năm 1942.

       Là nhà văn Áo.

       1901: Khởi đầu sự nghiệp sáng tác văn học bằng tập thơ “Những sợi dây đàn bằng bạc”.

       Ông từng đi du lịch nhiều nơi như châu Á, châu Phi, châu Mĩ, gia nhập nhóm nhà văn tiến bộ, đấu tranh chống chiến tranh.

II. Đọc hiểu văn bản

1. Đọc

2. Tìm hiểu văn bản

a. Bố cục văn bản.

Có thể chia thành ba đoạn.

b. Nội dung và nghệ thuật.

Nội dung và nghệ thuật phần một:

Một cuộc đời đầy cay đắng Các ngôn ngữ tiêu biểu “quỳ gối”, “tuyệt vọng”, “cầu xin chúa cứu thế”, “thống khổ”, “cay đắng”, “đoạ đày”, “uốn còng lưng ông”…Các chi tiết tiêu biểu: “thân thể leo lét trong một thế giới đối với ông là xa lạ”, “ông hỏi xem từ nước Nga tờ séc của ông cuối cùng đã đến chưa”, “người khác chuyên cần cửa hiệu cầm đồ”, “ông khóc và kêu van vì một vài đồng tiền khốn khổ”, “suốt đêm ông làm việc trong khi trong khi ở phòng bên vợ ông rên rỉ trong những cơn đau đẻ”, “năm mươi tuổi nhưng ông đã chịu hàng thế kỉ dằn vặt”…

Nội dung và nghệ thuật phần hai:

“Một cơn run rẩy…Một phút đau đớn…Một là sóng yêu thương cuồng nhiệt…Phố thợ rèn nơi quân lính của ông đen nghịt người…im lặng…chen chúc quanh quan tài ông…”.

       Tư tưởng tự do và dân chủ trong sáng của ông đã ăn sâu vào tình cảm, tư tưởng của họ. Nhân dân Nga xiết chặt tay nhau “nỗi đau khổ đúc thành một khối thống nhất” không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo…Điều ấy báo hiệu: Tiếng sấm của sự nổi dậy rền vang.

        Lời văn giàu hình ảnh, giàu tính hình tượng, liên tưởng bất ngờ “Khi ngừng lại ông ngạt thở với châu Âu như tron một nhà ngục…Thắng lợi của Đốt-xtôi-ép-xki dồn lại trong một giây cũng như ngày trước, trước những nỗi khổ hạn của ông, Đức Chúa trời ném cho ông mà giống như những tia chớp, nhờ đó trong một cỗ xe rực lửa. Đức Chúa trời mong các tông đồ của người vào cõi vĩnh hằng…”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *