ĐỌC THÊM – ĐẤT NƯỚC

(Ngữ văn 12 – Cơ Bản)

NGUYỄN ĐÌNH THI

I. Vài nét chung

1. Tác giả

      Nguyễn Đình Thi là người đa tài, ông hoạt động trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật, lĩnh vực nào cũng có thành công nhất định.

       Thơ Nguyễn Đình Thi có giọng điệu riêng, có nhiều tìm tòi về hình ảnh thơ.

2. Tác phẩm

Bài thơ được khởi hứng từ năm 1948 – Phần sau được viết vào năm 1955 – là sự tổng hợp cảm hứng về đất nước.

II. Đọc hiểu 

1. Phần đầu của bài thơ

Khởi đầu là những cảm giác trực tiếp trong một sáng mùa thu gợi nỗi nhớ về Hà Nội với màu sắc, không gian, hương vị…

+         Không gian: phố dài, thềm nắng, tiết trời chớm lạnh …

+         Nhân vật “tôi” chuyển từ trạng thái buồn, bâng khuâng sung sướng vui.

+         Cái nhìn của nhân vật thay đổi từ “thềm nắng” sang “núi đồi”…

=> Cụm từ chúng ta được lặp lại nhiều lần có giá trị nhấn mạnh, khẳng định dứt khoát chủ quyền của dân tộc đối với đất nước mình. 

2. Phần sau của bài thơ

       Nêu lên tội ác của giặc bằng những hình ảnh giàu sức khái quát:

“Những cánh đồng quê chảy máu

Dây thép gai đâm nát trời chiều

…………………………………

Thằng giặc Tây, thằng chúa đất”

=> Kẻ thù đã huỷ hoại tất cả đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta. Tội ác của kẻ thù đã dẫn đến sự chuyển biến tất yếu: những con người hồn hậu yêu thương đã trở thành những người cháy bỏng căm thù. 

       Sự đổi thay của đất nước được thể hiện qua những chặng đường đấu tranh của dân tộc. 

       Khói nhà máy cuộn trong sương sớm 

       Ôm đất nước những người áo vải 

=> Biểu hiện sinh động về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. 

III. Tổng kết: SGK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *