Bài 5: CROM
VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM

Tóm tắt nội dung:

         

hiệu của nguyên tử Crom:   

         
Cấu
hình electron ; 1s22s22p6
3s2 3p6 3d54s1 như thế Crom thuộc
họ kim loại chuyển tiếp bậc 1 ở chu kì 4 và phân nhóm VIB. Khi bị
kích thích tức là khi tham gia phản ứng các elecrto nở 3d5 và 4s1.

         
Lí tính: Crom là kim loại rất cứng.

         
Hóa tính: Trong
không khí, crom rất dễ bị oxi hóa tạo thành màng thụ động Cr2O3
che kín bề mặt của crom nên crom khó có phản ứng với các chất khác khi ở nhiệt
độ thấp. Nhưng khi nung nóng, màng thụ động bị phá vỡ Crom có tính khử khá
mạnh.

         
Ứng dụng và sản xuất.


Một số hợp chất của Crom

+ Hợp chất Crom (II)

+ Hợp chất Crom (III)

+ Hợp chất Crom (VI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *