CÁC CÔNG THỨC NGUYÊN HÀM CƠ BẢN
VÀ ỨNG DỤNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:


Phương pháp vận dụng định nghĩa để tìm nguyên hàm của một hàm số.


Các công thức cơ bản để tính tích phân bất định và nguyên hàm của hàm số.


Ứng dụng

2.   Bài tập.


Với các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, và các bài tập có trong các đề thi
tốt nghiệp, cao đẳng và đại học. Được chia làm hai phần:

   + Phần 1: các bài tập áp dụng và có lời giải

   + Phần 2: các bài tập đề nghị.

** Khi nắm vững bài giảng này. Ta sẽ biết được phương
pháp xác định nguyên hàm của hàm số, tính tích phân bất định bằng các công thức
cơ bản. Đây là dạng toán cơ bản dùng để tính các tích phân phức tạp sau này.

Tìm Hiểu Thêm:  BÀI 34: SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *