CON LẮC ĐƠN CHỊU THÊM CÁC LỰC KHÁC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:


Ôn lại chu kì của con lắc đơn.


Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều.


Chu kì của con lắc đơn khi đặt trong điện trường


Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 6 bài tập bao gồm các câu bài tập tự luận về phương pháp tìm
chu kì của con lắc đơn khi có thêm lực lạ được trích từ các đề kiểm tra, đề thi
của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Con lắc đơn chịu thêm
các lực khác trọng lực.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp tìm
chu kì của con lắc đơn khi có thêm lực lạ. Đây là dạng toán mở rộng có trong
các nội dung ôn thi đại học, cao đẳng.


Bài tập
1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Một con lắc đơn treo trong thang máy ở nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2. Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kì 2 s. Tính chu kì dao động của con lắc trong các trường hợp:

a. Thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2.

b. Thang máy đi lên chậm dần đều với gia tốc 5 m/s2.

c. Thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2.

d. Thang máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc 6 m/s2.

2. Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là 3,15 s. Tính kì dao động điều hòa của con lắc khi thang máy đứng yên.

3. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg mang điện tích q = + 5.10-6C, được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104 V/m, hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g =  10 m/s2. Xác định chu kì dao động của con lắc.

4. Treo con lắc đơn vào trần một ôtô tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Khi ôtô đứng yên, chu kì dao động điều hòa của con lắc là 2 s. Tính chu kì dao động của con lắc khi ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường nằm ngang với gia tốc    a = 3 m/s2.

5. Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2 s. Nếu treo con lắc vào trần một toa xe đang chuyển động nhanh dần đều trên mặt đường nằm ngang thì thấy rằng ở vị trí cân bằng mới, dây treo con lắc hợp với phương thẳng đứng một góc a = 300. Tìm gia tốc của toa xe và chu kì dao động mới của con lắc. Cho g = 10 m/s2.

6. Một con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng riêng r = 4.103 kg/m3. Khi đặt trong không khí nó dao động với chu kì T = 1,5 s. Lấy g =  9,8 m/s2. Tính chu kì dao động của con lắc khi nó dao động trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là rn = 1 kg/l.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *