PHẦN III. ĐỊA LÝ KINH TẾ

BÀI 20
CHUYỂN DỊCH CƠ CẨU KINH TẾ

1. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
* Tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trong khu vực I và III.
* Tùy theo từng ngành mà trong cơ cấu lại có sự chuyển dịch riêng:
– Ngành nông nghiệp:
       + Giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi.
      + Trong trồng trọt: Giảm tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng cây công nghiệp (cây CN xuất khẩu, nguyên liệu CN, có giá trị)
– Ngành công nghiệp – xây dựng:
       + Tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác.
       + Tăng tỉ trọng sản phẩm cao cấp giảm các sản phẩm có chất lượng thấp và trung bình.
– Ngành dịch vụ – du lịch:
      + Kết cấu hạ tầng, đô thị phát triển nhanh, nhiều loại dịch vụ mới ra đời như: Viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ…

2.  Chuyển dịch cơ cấu thành phần  kinh tế
–  Khu vực kinh tế Nhà nước giảm tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo
– Tỉ trọng của kinh tế tư nhân ngày càng tăng
– Thành phấn kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đặc biệt từ khi nước ta gia nhập WTO.

3. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế
– Nông nghiệp: hình thành các vùng chuyên canh cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp.
– Công nghiệp: hình thành các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn…
– Cả nước đã hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm:
     + VKT trọng điểm phía Bắc.
     + VKT trọng điểm miền Trung.
     + VKT trọng điểm phía Nam.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *