ĐỌC THÊM – BẮT SẤU RỪNG U MINH HẠ – SƠN NAM

(Trích “Hương rừng Cà Mau”)

I. Vài nét chung

1. Nhà văn Sơn Nam

       Tên khai sinh: Phạm Minh Tài. 

       Quê: Kiên Giang.

       Tham gia Cách mạng từ năm 1945 và hoạt động văn nghệ thời kháng chiến chống Pháp ở khu 9.

2. Tập truyện “Hương rừng Cà Mau”

       Nội dung: Viết về thiên nhiên và con người vùng rừng U Minh với những con người lao động có sức sống mãnh liệt, sâu đậm ân nghĩa và tài ba can trường.

       Nghệ thuật: Dựng truyện li kì, chi tiết gợi cảm, nhân vật và ngôn ngữ đậm màu sắc Nam Bộ.

II. Hướng dẫn đọc hiểu nội dung và nghệ thuật đoạn trích

1. Thiên nhiên và con người U Minh Hạ

a. Thiên nhiên: bao la kì thú …

b. Con người: Có sức sống mãnh liệt, đậm sâu ân nghĩa và cũng đầy tài ba dũng trí, gan góc can trường.

Tất cả những điều đó tập trung ở hình ảnh ông Năm Hên, một con người sống phóng khoáng giữa thiên nhiên bao la kì. Tài năng đặc biệt của ông là bắt sấu. Tính cách và tài nghệ của ông tiêu biểu cho tính cách của con người vùng U Minh Hạ. 

2. Những nét đặc sắc về nghệ thuật

       Nghệ thuật kể chuyện: dựng chuyện li kỳ, nhiều chi tiết gợi cảm.

       Nhân vật giàu sức sống.

       Ngôn ngữ đậm màu sắc địa phương Nam Bộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *