BÀI TOÁN VỀ HỆ VÂN TRÙNG NHAU

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

– Hiện tượng giao thoa ánh sáng.

  + Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.

  + Vị trí các vân

– Khoảng vân.

– Phương pháp giải bài toán hệ vân trùng nhau.

– Một số bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 9 bài tập tự luận về giao thoa ánh sáng được lấy trong các đề kiểm tra và đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Bài toán về hệ vân trùng nhau.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết thêm một dạng toán về giao thoa và phương pháp giải bài tập về hệ vân trùng nhau. Đây là dạng toán mở rộng về giao thoa ánh sáng và sẽ có trong các đề thi của các năm.


Bài tập
1

BÀI TOÁN VỀ HỆ VÂN TRÙNG NHAU

1. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng (khe I-âng) dùng ánh sáng có bước sóng λ = 0,75 μm thì tại vị trí M trên màn, cách vân trung tâm 3,75 mm là vân sáng bậc 5. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc khác có bước sóng λ’ thì thấy tại M là vân tối thứ 8 (tính từ vân trung tâm). Bước sóng λ’ bằng

Đs:0,5 μm.

2. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, nguồn S phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc: màu đỏ có bước sóng l1= 0,72mm; màu lam có bước sóng l2 , quan sát trên màn ta thấy tại vị trí vân sáng bậc 2 của màu đỏ trùng với một vân sáng của màu lam. Bước sóng l2 bằng:

Đs:0,48 mm

3. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng nguồn S phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc: màu vàng có bước sóng l1= 600nm; màu lam có bước sóng l2= 480nm. Hỏi tại vị trí vân trùng thứ nhất tính từ vân trùng trung tâm O ứng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng màu lam (l2)

Đs:5

4. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, a = 1,5mm; D = 2m, hai khe được chiếu sáng đồng thời hai bức xạ λ 1 = 0,5 μm và λ 2 = 0,6 μm. Vị trí vân sáng cùng màu và kề vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm một khoảng:

Đs:. 4mm

5. Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,4µm; 0,48µm và 0,6µm vào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 3m. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:

Đs:18mm                                                           

6. Một nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ có bước sóng l1 = 0,72 mm và bức xạ màu cam l2  chiếu vào khe Iâng. Trên màn người ta quan sát thấy giữa vân sáng cùng màu và gần nhất so với vân trung tâm có 8 vân màu cam. Bước sóng của bức xạ màu cam và số vân màu đỏ trong khoảng trên là:

Đs: 0,64 mm; 7 vân  

7. Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ có bước sóng  640 nm (màu đỏ) và 560 nm (màu lục). Giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân trung tâm có bao nhiêu vân sáng khác.

Đs: 6 đỏ và 7 lục                                  

8. Trong thí nghiệm I- âng về giao thoa ánh sáng , hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng : λ1 = 0,4μm , λ2 = 0,5μm , λ3 = 0,6μm . Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa , trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm , ta quan sát được số vân sáng bằng :

Đs:27

9. trong thí nghiệm Y- âng  về giao thoa ánh sáng đơn sắc : λ1(tím) = 0,4μm , λ2(lam) = 0,48μm , λ3(đỏ) = 0,72μm. Trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 35 vân màu tím .Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là

Đs:29 vân lam, 19 vân đỏ


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *