BÀI TOÁN CỰC TRỊ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:


Cộng hưởng điện.


Công suất cực đại.


UL cực đại.


UC cực đại


Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

– Với 9 bài tập bao gồm các câu hỏi lý thuyết và các câu bài tập
tự luận về bài toán cực trị được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các
trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Bài toán cực trị.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các dạng toán về cực
trị. Dạng bài toán này tương đối khó và phức tạp, nhưng những nội dung này sẽ
có trong các đề thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *