BÀI 4. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LIPIT & ESTE

Thực hành bài tập trắc nghiệm về công thức cấu tạo, tính chất hóa học,  cách phân biệt các chất,…  trong bài    Lipit và Este.

Bài tập 1

Câu 1. Khối
lượng NaOH cần để trung hòa axit tự do có trong 5 gam chất béo có chỉ số axit bằng
7 là
           
A. 0,5 gam.         B.
0,15 gam.            C. 0,025 gam.        D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 2

 Câu
2.
Khối lượng xà  phòng thương phẩm
chứa 72% tinh dầu tức là chứa 72 % xà phòng nguyên chất là

            
A.
10,4325 kg.          B.
14,5 kg.              C. 7,5 kg.                   D. 37,26 kg.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 3

Câu
3.

Biết rằng cấu tạo của axit béo tự do cũng giống như cấu tạo của axit béo để tạo
ra chất béo. Khối lượng phân tử trung bình
của axit béo là:
            A. 275,5 dvC.            B. 273,5 dvC.                
C. 227,5 dvC.                D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 4

Câu 4. Dầu
dừa Bến Tre và dầu dừa Tam Quan Bình Định thì:

             A.
Giống hệt nhau vì
cùng chiết ra từ nạo dừa.

             B.
Chắc chắn khác nhau
về thành phần định tính và định lượng của các glixerit khác nhau.

             C.
Khác nhau vì được
trích ra từ hai loại câu dừa khác nhau.

             D.
Giống nhau vì cùng
là dầu dừa.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 5

Câu 5. Chất
béo có nhiệm vụ:

           A.
Che chở cho các bộ
phận của cơ thể.

           B.
Làm nguồn năng lượng
dự trữ cho cơ thể.

          C.
Làm dung môi để hòa
tan một số vitamin không tan trong nước.

          D.
Tất cả các câu trên
đều có thể đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 6

Câu 6. Khi
xà phòng hóa hoàn toàn 3,36 gam chất 
béo  phải dùng 90 ml dung dịch KOH
0,1 M và thu đươc 0,265 gam glyxerol. Chỉ số axit của chất béo là

           
A .
7.                  B. 8.                  C. 6.                 D. 5.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Bài tập 7

Câu 7. Khối
lượng NaOH cần để trung hòa 70 gam chất béo có chỉ số axit bằng 8 là
           
A. 0,8 gam.              B. 0,4 gam.              C. 0,5 gam.               D. 1 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *